Balansekunstens Argumentasjonsguide-forside (Foto: Julie Aida)

Gir ut guide med argumenter for mangfold

– Ved å vise til fakta og forskning kan diskusjon og meningsbryting bli gode verktøy for å skape endring. Det mener mangfoldsiniatiativet Balansekunst, og lanserer sin guide med argumenter om igjen.

Kalender

Fiolinens gullalder

26/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Knut Vaage: multiMORF remix vol 1

26/09/2020 Kl. 20:00

Vestland

Ghazal- og qawwali-kveld

26/09/2020 Kl. 18:00

Oslo

Høstlandskap

26/09/2020 Kl. 16:00

Oslo

For å senke terskelen for at flere blir med i debatten relanserer Balansekunst sin Argumentasjonsuide for likestilling og mangfold i kulturlivet.

Det skriver Balansekunst i en pressemelding.

Balansekunst har argumentert for like muligheter og rettigheter siden 2009, både i offentligheten og i private bransjesammenhenger. I diskusjoner om likestilling og mangfold støter vi stadig vekk på påstander og motforestillinger vi gjerne vil utfordre og besvare. Ofte er meningsutvekslinge­ne vennligsinnede, andre ganger kan de kreve litt mer.

I guiden går Balansekunst igjennom fenomener som hersketeknikker – og normer som de mener blir satt opp for oss til hinder mot mangfoldsmålet deres. De peker på normer om kjønn, om heterofili som utgangspunkt, og om hvit som et utgangspunkt når man snakker om hudfarge.

– I løpet av disse årene har vi lært oss at ved å vise til fakta og forskning kan diskusjon og meningsbryting bli gode verktøy for å skape endring, skriver Balansekunst.

Den nye Argumentasjonsguiden presenterer noen innvendinger mot likestilling og mangfold i kulturlivet – og gir argumenter som kan brukes til å besvare disse påstandene. Guiden inneholder i tillegg tips til debatteknikk og øvelser for å gjenkjenne hersketeknikker. Den inneholder også en forklarende ordliste.

– Målet med Argumentasjonsguiden er å gjøre debatten mer tilgjengelig, samtidig som vi synliggjør motstanden mot likestilling og mangfold som fremdeles finnes, skriver Balansekunst til Ballade.

Balansekunst er et samarbeid mellom 91 organisasjoner og institusjoner i kulturfeltet, og organisert som et medlemsnettverk. Guiden er tilgjengelig på deres nettside https://balansekunstprosjektet.no.

Stillinger

Direktør

Fond for utøvende kunstnere

Markedskoordinator

Det Norske Blåseensemble (DNBE)

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev