Musikk av Henrik Ødegaard, sunget av Vox Clamantis, kom på plate i juni.

Edvard 2000 Nominasjoner

Det skal deles ut seks Edvard-priser i år. Prisen tilfaller opphavsmannen til verk som er urfremført i år 1999. Hver pris er på 40.000 kroner, samt et eksemplar av Edvard-troféet, designet av Bruno Oldani. TONO håper med denne prisen å bidra til å øke oppmerksomheten rundt nyskrevet norsk musikk og tekst. For det er ingen tvil om at det skrives mye spennende i disse dager. Ved å gå gjennom listen av nominerte ser man raskt at det er bredde over norsk produksjon anno 1999. I år blir det delt ut to priser for samtidsmusikk, to priser for populærmusikk, pris for musikk til annen kunstart, samt tekstpris. Æresprisen deles ikke ut i år. Juryarbeidet i de forskjellige klasser ble avsluttet 25. mai i år. Offentliggjøring av nominerte fant sted 23.6. Prisen deles ut i et tv-program på NRK2 28. oktober.

Kalender

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 17:00

Oslo

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 19:00

Oslo

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 21:00

Oslo

In Dulci Jubilo

10/12/2023 Kl. 18:00 - 19:30

Oslo

Følgende verk er nominert til Edvard-prisen 2000:

POPULÆRMUSIKK MINDRE VERK:

Kristin Asbjørnsen, Øyvind Brandtsegg, Thomas Dahl (tekst: Christina Rossetti): Silent
Silent er en komposisjon hvor de kompositoriske elementene står i et kontrastfylt forhold til hverandre. En repeterende grunnloop, uttrykksfull melodisk linjeføring, antydende harmonikk og en energisk trommeloop forenes i en spennende helhet. Silent er etter fagutvalgets oppfatning intelligent og emosjonell populærmusikk som peker fremover.

Annbjørg Lien: W
I komposisjonen W har komponisten skapt et vakkert og emosjonelt verk med klare referanser til norsk folkemusikk. Stykket, som er tilegnet Hans W. Brimi, er umiddelbart fengende og er dynamisk og virkningsfullt arrangert (arrangør: Bjørn Ole Rasch). W er en usedvanlig vellykket fusjon mellom et folkemusikalsk uttrykk og moderne populærmusikks virkemidler og hjelpemidler.

Claudia Scott: Unconditionally
Unconditionally er en iørefallende komposisjon i moderne amerikansk vise/pop-tradisjon. Den er utsøkt arrangert med balansert bruk av virkemidlene og melodien er meget godt tilpasset teksten. Unconditionally fremstår som et personlig og originalt verk i en i utgangspunktet kjent form.

POPULÆRMUSIKK STØRRE VERK:

Jon Balke: Solarized
Solarized er et mangfoldig verk i 10 deler for Balkes eget ensemble «Magnetic North Orchestra». Balkes musikalske univers er sterkt påvirket av hans jazzbakgrunn, men også preget av hans orientering mot samtidsmusikk. Verket gir stort rom for improvisasjon, men er hele tiden preget av Balkes kompositoriske «klo». Solarized er nok et fascinerende og dypt personlig verk fra en av våre mest særpregede komponister.

Geir Lysne: M.B
M B er en frisk og drivende komposisjon for tradisjonell storbandbesetning. Verket er komponert i en stram og gjennomført form med en konsekvent tematisk utvikling. Lysne viser en imponerende oversikt over storbandets muligheter og en vilje til fornyelse av storbandtradisjonen som er forbilledlig og etterlengtet.

Tone Hulbækmo/Hans Fredrik Jacobsen: Babels forståelse
Babels forståelse er et bestillingsverk til Førde Internasjonale Folkemusikkfestival og er som festivalen et møte mellom ulike etniske musikktradisjoner. Komponistene benytter seg av så vidt forskjellige musikalske tradisjoner som indisk, persisk og norsk, og klarer med innsikt å forene disse i et organisk hele hvor hvert element får opptre på egne premisser. Babels forståelse er et godt eksempel på at kommunikasjon mellom ulike musikalske språk kan fungere utmerket.

MUSIKK TIL ANNEN KUNSTART:

Henrik Hellstenius (tekst: Axel Hellstenius): SERA
Sera av brødrene Hellstenius er det første musikkdramatiske verket som er klekket ut av «Operatoriet» – studioet for ny norsk opera. Operaen kjennetegnes av en sterk og genuin kompositorisk vilje til å utnytte mulighetene som teksten og operaens tematikk gir. Uttrykket er friskt og moderne, gjennomarbeidet og dyktig laget for en av Norges ledende samtidsmusikk ensembler, BIT 20. Den frodige musikken er interessevekkende og strekker teksten til det ekstreme, samtidig som den makter å uttrykke det lyriske, dramatiske og komiske.

Arve Henriksen (koreografi/Idé : Thatcher/Jøntvedt/Hall): My own private furry
Den unge trompetisten og komponisten Arve Henriksen viser en enestående sans for samspillet mellom dans og musikk i denne forestillingen som så dagens lys på Det Åpne Teater i November 1999. I tillegg til å uttrykksfylt bruke instrumentet og elektronikk for å illustrere vare og rare stemninger, deltar han aktivt på scenen og skaper på denne måten en nærhet mellom musikken og det sceniske som gir et unikt, pulserende trøkk. Dette er intelligent utformet musikk til dans som bidrar til en lekende og suggererende helhet.

Geir Bøhren/Bent Åserud (tekst og manus : Gudny Hagen): Jul i Blåfjell
De kjente filmkomponistene Bøhren og Åserud har til NRKs TV-serie, Jul i Blåfjell maktet å lage slitesterk musikk som vitner om en iherdig og idérik tilnærming til et sjarmerende manus. Soundtracket er musikalsk gjennomtenkt med ledetemaer og musikalske karakterskildringer som beriker og bygger opp om det eventyrlige. Komponistparet skal ha ros for å på denne måten ta barn på alvor og gi dem sanger og musikk som sikkert vil finne sin naturlig plass i den norske sangtradisjonen.

TEKST TIL MUSIKK:

Stein Mehren (musikk: Kjetil Bjørnstad): Himmelrand
Med «Himmelrand» har Stein Mehren skapt et stort tenkt verk, som fungerer som en meditasjon og en hymne ved tusenårsskillet. I tekstene viser Stein Mehren sin evne til å mette det poetiske øyeblikk med nærvær i fortid, nåtid og fremtid. Hans språkbilder kan være fortettede og kompliserte, men beholder likevel en fremdrift som åpner for det musikalske. Forfatteren sier et sted i teksten at skapelsesordet er «Selve prismet som verden blir levende i». I teksten til «Himmelrand» har Stein Mehren skapt et prisme hvor lyset brytes på mange forskjellige måter.

Axel Hellstenius (musikk: Henrik Hellstenius): SERA
Med sitt mytiske utgangspunkt er «Sera» et verk som plasserer seg sterkt i vår egen samtid. «Sera» har en tematikk og motivkrets som er knyttet til menneske og Gud, skapelse og skyld, Paradis og jordisk liv. Det som gjør tekstmaterialet særlig spennende i en musikalsk sammenheng er hvordan begreper som «lyd» og «stillhet», «lyd» og «liv» stilles opp mot hverandre gjennom verket. I den musikalske tilrettelegging og fremføring er tekstelementene brukt som byggesteiner på en måte som gir stavelser, ord og setninger en sjelden musisk valør og spenning. Med «Sera» står vi ovenfor et verk hvor tekst og musikk til sammen utgjør selve verket og hvor de vanskelig kan tenkes adskilt.

Øystein Sunde: Folk til slikt
Gjennom en årrekke har Øystein Sunde på sin spesielle måte fortolket norsk hverdag og folkementalitet i sine tekster. Som forfatter av tekster til musikk viser han stor ordglede og en enestående evne til å forme et tekstmateriale som passer perfekt til den musikalske fremføring han er kjent for. Øystein Sunde har også skapt mange ord og uttrykk som har funnet gjenklang hos folk flest og har erobret en plass i det norske språket. Øystein Sundes tekster har både språklig ekvilibrisme og satirisk brodd. Det er også tilfelle med årets nominerte Sunde-tekst: «Folk til slikt». I denne teksten tar han lite stykke samtids-Norge på kornet og skaper en tekst og en vise med musikalitet, ironi og humør.

SAMTIDSMUSIKK MINDRE VERK:

Jon Øivind Ness: Charm
Verket gir, med stadig overraskende grep, strykekvartettmediet et klanglig og formmessig nytt innhold. Til tross for en aldri hvilende oppfinnsomhet, er virkemidlene egentlig spartanske, og satsen tett og konsentrert i uttrykket. De kontrastfylte emnene verket er oppbygget av, eier en tydelig indre logisk sammenheng. Verket har en engasjerende dramaturgi som oppleves som alvorlig og musikantisk på samme tid.

Jon Øivind Ness: Dangerous kitten
Verket stiller opp en endeløs rekke klangobjekter presenterte i ustanselige, veldisponerte brudd som utfyller hverandre og skaper en kontrasterende helhet. Materialet tar opp i seg elementer fra den populære og seriøse musikklitteratur, klisjéer som komponisten leker med og filtrerer gjennom en klar og formbevisst tankegang. Satsen blir derfor full av humoristiske innfall, men utspilt mot et bakteppe som tidvis antyder at dette ikke bare er en lek.

Henrik Hellstenius: Four Fragments for kor
Komponisten utnytter korets klangegenskaper på en rik og overbevisende måte. Teksten, som er sammensatt av tre språk, utlegges i en polyfon og plastisk satstype og får fungere både som meningsbærende enhet og som fonetisk eksperiment i en serie kontrasterende klangbilder. Verket fremviser en sofistikert disposisjon av materialet, med imponerende kontroll med og organisering av virkemidlene. En spennende og fornyende tilvekst til det moderne korrepertoaret.

SAMTIDSMUSIKK STØRRE VERK:

Bjørn Fongaard: Uran
Uran 235 er en spennende nyoppdagelse, førstegangsfremført 37 år etter tilblivelsen. Verket peker rett inn i vår egen samtid, kanskje til og med utover den, med sitt særegne og høyst selvstendige uttrykk, ikke minst gjennom bruk av kvarttonalitet. Store kontraster og dynamiske spenn preger satsen og skaper en uvanlig og spennende dramaturgi; veldige klangflater og slagverksutladninger veksler med absolutt og langvarig stillhet i et nakent og kompromissløst uttrykk.

Bjørn Kruse: Concerto for perc/orch
Komponisten viser i dette verket en egen evne til å kommunisere rytmisk tonespråk med klassisk konsertform, i et spennende oppsett, både visuelt og auditivt. Verket er kontrastfylt, medrivende og i beste forstand underholdende, med en solid utviklet orkestreringsteknikk i dialogen mellom slagverksolist og orkester. Verket er preget av godt og sikkert håndverk og stilistisk dyktighet.

John Persen: Over kors og krone
Et gigantisk orkesterverk som tar utgangspunkt i musikken til en enda større opera med (nesten) samme navn, men hvor enkeltsatsene her kan stå helt på egne ben, uten at tilhøreren har noen del i det opprinnelige program. Musikken eier en malende og mektig dramatikk, i en stadig gjentagende gang fra det lyrisk sarte til de store utladninger og opprørske kaskader. Satsen undergår en imponerende detaljert oppbygging med stor utnyttelse av orkesterpaletten.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.