Event_26783-v1706011463_6a04e1bf0c94b1e8ccabaedacd94258a

Da Musikkens Hus ble stille

Klokken tolv tredve mandag formiddag var det minnestund for Jostein Simble på Musikkens Hus i Tollbugata. Mer enn femti mennesker var til stede for å samles rundt minnet om Norsk Musikkinformasjons direktør gjennom mer enn tyve år.

Kalender

Islandsk utbrot i Bergen

24/02/2024 Kl. 18.00

Vestland

Lørdagsopera i Posthallen

24/02/2024 Kl. 16:00

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

24/02/2024 Kl. 19:00

Oslo

DUESUND

28/02/2024 Kl. 20:00

Vestland

Det ble en gripende minnesammenkomst i første etasje i Musikkens Hus, da representanter for store deler av musikklivet i Norge samlet seg for å hedre Jostein Simble, som døde lørdag 21. oktober. Informasjonsleder Hilde Holbæk-Hanssen ønsket velkommen til samværet, og ga deretter ordet til komponist og Ultima-direktør Geir Johnson, som holdt en fin og lavmælt tale om Simbles betydning for det norske musikklivet. Johnson fremhevet Jostein Simbles betydelige arbeid for norsk musikk både nasjonalt og internasjonalt, og la også vekt på den store innsatsen Simble hadde gjort for å samle landets musikkorganisasjoner i et eget Musikkens Hus. Det ble deretter avholdt ett minutts stillhet, der komponister og kulturarbeidere med tilknytning til Musikkens Hus sammen mintes den populære direktøren i taushet.

Også Velle Espeland fra Norsk Visearkiv ønsket å si noen ord, og ga noen glimt av sin personlige opplevelse av Jostein Simble som en rettskaffen, varm og humoristisk person. Dette ble også understreket av Håkon Berge i styret for Norsk Musikkinformasjon, som var den tredje som tegnet et bilde av Simble som en idealistisk ildsjel og profesjonell pådriver for et mer samlet norsk musikkliv. Han rettet til slutt en spesiell hilsen til de ansatte i Norsk Musikkinformasjon, der han uttrykte sin store sympati for tapet som organisasjonen nå har lidd, men også et håp om at man også i tiden fremover vil fortsette den positive, inkluderende linje som Jostein Simble alltid har stått for.

Det er nå gjort kjent at Jostein Simble vil begraves fra Vestby kirke klokken elleve kommende fredag.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.