Storåsfestivalen (Foto: Therese Marie Tande/Storåsfestivalen)

Storås ønsker en mer kontrollert vekst

Storåsfestivalen går i solid overskudd allerede i sitt andre driftsår og har mangedoblet besøket siden 2004. Ledelsen er likevel ikke fornøyd med utgiftssiden i regnskapet, og ønsker å se muligheter for å stramme inn. Målet er en mer kontrollert vekst, samtidig som den gode festivalstemningen skal bevares, sier styreleder Ola I. Solem til Ballade.

Kalender

Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

JAZZ I SIKTE

17/04/2020 Kl. 20:00

Rogaland

Kroke

17/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Operapub på Røverstaden

22/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Bjørn Hammershaug

Regnskapet for Storåsfestivalen viser at festivalen i fjor gikk med overskudd på 4-500 000 kroner før skatt, i følge avisen Sør-Trøndelag. Der uttalte styreleder Ola I. Solem sin misnøye over dette, og pekte på årsaker til at de ikke klarte å få kontroll over kostnadene, tross rekordbesøk med over 20 000 festivaldøgn over tre dager:

— Vi tok inn mer inntekter enn beregna, men utgiftene øker også. Nå har vi mye fokus i organisasjonen på å få kontroll på det vi holder på med. Vil vi få til en bedre festival, trengs det kapital. Vi tjener for lite for å kunne ta større sjanser på musikkfronten, det er for lite til å få til bedre infrastruktur, sa Solem til lokalavisen.

For mange frivillige?

Nå vil Storåsfestivalen stramme inn og få bedre kontroll over utgiftssiden. En stor post her er de mange frivillige/akkrediterte under Storås, som utgjør cirka 2000 personer i alt.

— Kanskje er det for mange som er med? Kanskje er det et for stort antall som har akkreditering? Frivillige lag og organisasjoner er motoren i det. De skal få tjene penger. Men de har tjent mer enn oss. Det må samarbeid til for å få dette til, sa Solem til Avisa Sør-Trøndelag.

Til Ballade utdyper Solem sitt syn:

— Vi er fornøyde med resultatet, men ser et større potensial. Formålet vårt er heller ikke å tjene mest mulig penger. Men vi ønsker økte inntekter som vi kan bruke på å investere i bedre artister.

Er dere ikke avhengige av de frivillige for å få festivalen til å gå rundt, og vil ikke behovet øke i takt med at festivalen blir større?

— Det er klart, de frivillige gjør en kjempejobb og står på 24 timer i døgnet. Vi betrakter dem som veldig verdifulle og ønsker derfor å ta bedre vare på dem. Belastningen på de frivillige er stor, og målet er at vi skal bli en bedre arbeidsgiver. Det er omtrent 2000 akkrediterte alt i alt, og vi må også se på om det er mulig å stramme inn noe på denne siden.

For rask vekst

En av grunnene til at den økonomiske karusellen har gått vel fort skyldes festivalens raske vekst, i følge Solem.

— Vi har fått mer publikum enn vi regnet med. Vi vokser fort, og har fordoblet publikumstallet på kort tid. Vi har nok ikke klart å bygge gode nok systemer til å håndtere denne veksten. Nå vil vi vurdere å sette tak på publikumskapasiteten og vokse i et noe roligere tempo.

Styrelederen forteller til Ballade at de nå også vil se nærmere på det praktiske opplegget rundt arrangementet, for eksempel i forhold til camping og parkering.

— Kapasiteten er sprengt på campingsiden, og vi må få i stand nye avtaler med grunneierne. Her må det legges til at alle rundt oss er veldig positive til festivalen, så dette skal vi nok få greit på plass.

Skal bevare den gode festivalstemningen

Alt overskudd fra driften sprøytes tilbake til bygging av infrastruktur i Meldal, etablering av nye virksomheter, samt avsettelse til et Storåsfond. Ola I. Solem har uttalt at festivalen ”legger igjen millioner til lokale lag og organisasjoner”, men tilbakeviser at Storåsfestivalen nå ønsker å endre på denne nøkkelen.

— Den modellen står fast og er ikke aktuell å endre i nærmeste fremtid, sier han.

Vil du si at det har vært for dårlig økonomisk kontroll i festivaldriften?

— Nei, tvert i mot. Vi har hatt veldig god økonomisk kontroll. Vi har brukt mye ressurser på å opparbeide systemer på regnskapsdriften. Vi samarbeider med et lokalt regnskapskontor som blir bedre for hvert år når det gjelder festivaldrift.

Hvordan ønsker dere å utvikle Storåsfestivalen fremover?

— Den skal være en litt annerledes, motkulturell festival, der konseptet rettes mot totalopplevelsen. Her inngår både natur, mat og musikk – med hovedvekt på rock og musikk så klart. Vil ikke være en reklameplakat for sponsorer, og ønsker å opprettholde den profilen fremover. Storås skal være en frisone, der den gode, gamle festivalstemningen skal bevares.

Mer info om Storåsfestivalen finnes på deres hjemmeside.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev