Piracy: Død musiker

Piracy Kills Music: Tidenes største kampanje mot piratkopiering

I ettermiddag går startskuddet for anti-nedlastingskampanjen «Piracy Kills Music» på by:Larm i Trondheim. Initiativtakerne bak kampanjen er Gramart, MFO, Norsk Artistforbund, TONO, FONO og IFPI, som til sammen legger inntil 8 millioner i kampanjen. De hevder at det årlig lastes det ned ulovlig for «mellom 8 og 16 milliarder, bare i Norge», og at det reelle tapet er på minst 200 millioner kroner. – Utviklingen og tallene er urovekkende, sier organsiasjonene, som entydig konkluderer med at «piratkopiering dreper musikken».

Kalender

Kim, alle klokker

06/12/2020 Kl. 18.00

Oslo

Kreativt Mandagsmøte

07/12/2020 Kl. 14.00

Vestland

Cikada – Ultima 2020

19/09/2929 Kl. 16.00

Oslo

«Denne uken samles musikk-Norge til by:Larm. Et arrangement som på mange måter symboliserer skaperkraft og nye musikalske talenter og uttrykk. Derfor er det ikke tilfeldig at musikkbransjen i nettopp denne uken lanserer sin kampanje Piracy Kills Music. For informasjons- og holdningsarbeidet er det avsatt inntil 8 millioner kroner til kampanjen», heter det i innledningen.

Ballade bringer her dagens pressemelding fra «Piracy Kills Music» videre i sin helhet. Dette utgjør startskuddet på den store anti-nedlastingskampanjen, som både enkeltartister og tilnærmet samlet musikkbransje stiller bak.

En samlet musikkbransje tar nå initiativ til en kampanje mot ulovlig nedlasting av musikk. Artister, låtskrivere, plateselskap (musikkselskap), og andre rettighetshavere på musikksiden vil gjennom kampanjen Piracy Kills Music sette fokus på de samfunnsmessige uheldige konsekvenser av den økende ulovlige nedlastingen.

Salget stuper

De siste årene har den ulovlige nedlastingen økt dramatisk. Siden 1998 har salget av musikk blitt redusert med 30 %. Bare siden i fjor har antall solgte enheter blitt redusert med 12 %.

Årlig lastes det ned ulovlig for mellom 8 og 16 milliarder, bare i Norge. Et svært forsiktig anslag tilsier et årlig tap for bransjen på minst 200 millioner kroner.

At de mest profilerte artister i Norge nå står bak kampanjen, er dels et uttrykk for at man mener at det er rimelig å få betalt for sine åndsverk, samtidig som det er en solidarisk aksjon der de som i dag er kjente, og kan leve av musikken sin, signaliserer at de ikke vil trekke opp stigen etter seg, men kjemper for at det i fremtiden skal være mulig å satse på nye talenter.

Vi har mistet en generasjon av musikkjøpere

Undersøkelser viser at det er unge mellom 13 og 25 år som utgjør hovedgruppen av ulovlige nedlastere. Av disse oppgir nesten 50 % at de ikke vet at det er forbudt med ulovlig nedlasting og fildeling. I første omgang er målet med kampanjen å gjøre flere oppmerksom på hva som er lov og ikke lov.

Om vi får redusert uvitenhets-andelen er mye gjort i første omgang. Dette er ingen kampanje der 15-åringer skal arresteres på gutterommet etter politirazziaer. Det er en kampanje der det kulturelle aspektet skal settes
på dagsorden, og at et økt fokus på konsekvensene av den ulovlige nedlastingen, skal føre til større forståelse for at dette er en kamp for god og variert musikk – også i fremtiden.

Vi har allerede mistet en generasjon av musikkjøpere, ser det ut til. I tillegg går det samlede salget av musikk betydelig ned, og storsamfunnets aksept av nedlastingen bidrar til å forsterke utviklingen. Derfor vil kampanjen henvende seg til både de unge selv, til deres foreldre, og til skoler og andre som er i kontakt med ungdom.

At skoler ber elevene om å laste ned musikk som hjemmelekse er både uhørt og uakseptabelt. At profilerte radiostemmer og andre medier gir tips om hvordan man kan laste ned musikk ulovlig, og til og med oppfordrer til slik virksomhet, er dramatisk.
I beste fall avspeiler det stor uvitenhet om lovverket og om konsekvensene av den ulovlige nedlastingen.

En kamp for kultur og skaperkraft

Utviklingen og tallene er urovekkende. Musikk og skaperevne er en positiv næring for hele samfunnet. Fra de som skaper åndsverkene og helt ut til kjøperen er det en hel kulturindustri som nå blir rammet. Dette gjelder ikke minst for dem som er glad i musikk, og vi frykter at utviklingen til slutt vil ramme disse.

Frem til nå har store deler av overskuddet i musikkbransjen blitt pløyd tilbake i kulturell såkornsaktivitet. Det har vært mulig å satse på nye talenter, med nye måter å formidle musikk på, nettopp fordi det har vært marginer på musikksalget. Disse marginene er nå i ferd med å bli spist opp, og muligheter for å satse på det nyskapende blir redusert.

Volummessig er musikken den mest eksponerte industrien for den nye utviklingen. Vi vet imidlertid at flere rettighetshavergrupper vil bli rammet av de samme problemene. Filmskapere, forfattere, journalister og billedkunstnere vil i større grad bli ofre for ulovlig nedlasting av åndsverk om vi ikke gjør en innsats for å stoppe dette.

Den nye tid?

Mange hevder at det nå har kommet nye distribusjonsformer som blant annet gjør musikkselskapene overflødige. Den nye tid og moderne teknologi skal, sies det, sikre at artisten ”oppdages” – og deretter skal artisten tjene penger på konserter.

Dette er i beste fall feil. Også i den nye tid vil artisten og låtskriveren, etter at låten er laget, trenge noen som hjelper til for å kvalitetssikre, markedsføre og hjelpe musikerne frem til møtet med kjøperen. Her spiller musikkselskapene den samme rollen som bokforlaget som bidrar til at forfatteren møter sitt publikum, og så langt har ingen stilt spørsmålsteg ved forlagenes rolle ovenfor forfatterne.

Mange hevder også at de lovlige alternativene på nettet er for dårlige til at man er villige til å betale for musikken. Det argumenteres med at de er for lite tilgjengelige, at de har for dårlig utvalg og at betalingsløsningene er tungvinte.

Musikkbransjen tar selvkritikk for at vi ikke var raskt nok ute med effektive, lovlige alternativer. Men det finnes faktisk en rekke lovlige og gode alternativer på nettet som muliggjør at man nå kan gjøre opp for seg når man vil laste ned musikk. Samtidig jobber bransjen hele tiden med å forbedre kjøpsprosessen. CD-butikken finnes jo fremdeles, og flere gode nettbutikker har kommet til i den senere tid, slik at tilbudet samlet sett er forbedret i forhold til før.

Og uansett er det ikke noe som kan forsvare at man stjeler musikk.

Oppsummert

Hvis den ulovlige nedlastingen og det stadig synkende musikksalget fortsetter, vil vi alle tape på dette. Mange av de artistene som i dag er store ble satset på mens de ennå var ukjente. At en hel musikkbransje har samlet både etablerte og unge, talentfulle artister hånd i hånd, er et uttrykk for at bransjen står sammen i en felles bekymring for eget levebrød. Det er også et uttrykk for at man vil jobbe for at de artistene som ennå ikke er oppdaget skal kunne glede sitt fremtidige publikum med
god, særpreget musikk. Til artistene og samfunnets beste.

Altså: Piratkopiering dreper musikken.

Kampanjen har også et eget nettsted, med en svært så påkostet video, som interesserte kan studere nærmere her.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Prosjekt-/medlemsansvarlig

Musikkforleggerne

Førsteamanuensis i musikkteori

Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis II i obo og engelsk horn

Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis II i eufonium

Norges musikkhøgskole (NMH)

Festivalprodusent

Oslo Jazzfestival

Produsent

Midtnorsk jazzsenter, Trondheim

Kulturskolelærer pianist/ pianolærer

Lillehammer kulturskole

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev