pixel

Også Skuespillerforbundet reagerer

Som bakgrunn for den situasjonen der Norsk kulturråd har sett seg nødt til å be om et møte med Stortingets kulturkomite, bringer vi her et åpent brev fra bl.a. Agnete Haaland i Norsk skuespillerforbund, der hun forsvarer de fagkunstneriske vurderingene som Kulturrådet representerer.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Norsk Skuespillerforbund, Norsk Teater og Orkesterforening og Danse- og Teatersentrum beklager den situasjon som nå er skapt i forbindelse med Budsjettforliket i Stortinget der 2,7 mill. kr er flyttet fra Norsk kulturfond til statsbudsjettet for å dekke spesifikke prosjekter uavhengig av Norsk kulturråds faglige vurdering.

Dette har medført at Scenekunstkonsulent Kai Johnsen har trukket seg. Han har i dag fått følge av fem av kulturrådets sju medlemmer i Rådets fagutvalg for scenekunst. Det er dyktige mennesker som her velger å fratre sine stillinger og verv for å markere det viktige prinsipp at politikere bør holde seg på «en armlengdes avstand» fra de fagkunstneriske vurderinger politikerne selv har vedtatt å delegere til Norsk kulturråd. Dette innebærer en alvorlig oppfordring til de samme politiske miljøene om på nytt å gjennomgå og avklare forholdet mellom det politiske beslutningsnivå og fagkunstneriske vurderinger.

Hvis ikke, frykter vi store rekrutteringsproblemer til slike stillinger og verv.

Norsk Skuespillerforbund
Agnete Haaland

Norsk Teater og Orkesterforening
Morten Gjelten

Tove Bratten
Danse- og Teatersentrum

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.