Renee Rasmussen/www.musikerorg.no

Løkenutvalget i full fart

Løkenutvalgets rapport om det rytmiske feltet som ble lagt fram i dag bærer preg av å være utarbeidet i full fart, mener Renée Rasmussen, nestleder i Musikernes Felleorganisasjon. MFO anbefaler at alle sider ved Rikskonsertenes virksomhet bør gjennomgås i hovedrapporten som skal leveres i juni.

Kalender

Legg til arrangement
Se alle

Løkenutvalget har i dag levert sin delrapport om det rytmiske musikkfeltet. Den bærer navnet ”For full musikk”.

— Det er grunn til å være imponert over at utvalget har klart å levere denne rapporten innenfor den ekstremt knappe fristen som ble satt. Men dessverre er rapporten også preget av at den er utarbeidet i full fart, sier nestleder Renée Rasmussen i Musikernes fellesorganisasjon i en pressemelding.

Utvalget foreslår å opprette tre sjangeruavhengige støtteordninger for det rytmiske feltet. En fonogramordning, en arrangørordning og en musikerordning. Mange av de eksisterende ordningene skal innlemmes og samordnes innefor disse ordningene.

— Vi tror det er helt riktig av utvalget å foreslå større og sjangerovergripende støtteordninger. Behovet for en slik omorganisering har vært særlig tydelig med hensyn til støtteordningene for arrangører, sier Renée Rasmussen. MFO er tilfreds med at utvalget peker på at det må satses på helårsarrangørene, og håper at dette kan føre til en ytterligere profesjonalisering av arrangørleddet innenfor hele det rytmiske musikkfeltet.

Etter MFOs oppfatning er det likevel en svakhet at utredningen sier lite eller ingen ting om hvordan de nye, sjangerovergripende ordningene skal organiseres.

Utvalget anbefaler at forvaltningen skal legges til Norsk kulturråd, men når dette ikke følges opp med mer detaljerte forslag, blir anbefalingene hengende i løse lufta, sier Rasmussen, som tilføyer at det for MFO er maktpåliggende å få fram behovet for bruk av faglig og kunstnerisk kompetanse i forvaltningen av ordningene.

MFO har merket seg utvalgets forslag om å sette av midler for tildeling til mindre prosjekter etter prinsippet ”raskt og nært”, men mener at det er nødvendig å se nærmere på hvordan slike midler skal forvaltes.

Verken kunstnerstipendene eller garantiinntektsordningen er vurdert i denne delutredningen, men vil bli behandlet i Løkenutvalgets hovedutredning som skal foreligge innen 1. juni. Utvalget også komme tilbake til Rikskonsertene i hovedrapporten, men anbefaler samtidig at det blir foretatt en særskilt gjennomgang av Rikskonsertenes virksomhet på det rytmiske musikkfeltet.

Etter MFOs oppfatning bør en slik gjennomgang i så fall omfatte alle sider av Rikskonsertenes virksomhet, heter det i pressemeldingen.

Forbundsleder i MFO Arnfinn Bjerkestrand er medlem i Løkenutvalget.

Stillinger

Trekkspillpedagog 10 %

Nordre Follo kulturskole

Vikariat som akkompagnatør

Barratt Due musikkinstitutt

Pianopedagog – 60%

Nordre Follo kulturskole

Dirigent

Jar Skoles Strykeorkester, Bærum

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev