Bratsj (ill.)

Oslo-Filharmonien ut av MFO

Musikerne i Oslo Filharmoniske Orkester (OFO) har varslet utmelding av Musikernes Fellesorganisasjon (MFO). Årsaken er misnøye med utviklingen i lønnsveksten og et lavt lønnsnivå som gjør at orkestrene får problemer med å knytte til seg de beste utøverne. – Vi må opp i lønn for å beholde det kunstneriske nivået, sier Erling Sunnarvik orkesterformann i OFO. – Det er full frihet for orkestrene til å forhandle seg fram til en rettferdig lønn, det som stopper er rammevilkårene. Og det er ikke MFO som bestemmer rammevilkårene, sier Arnfinn Bjerkestrand, forbundsleder i MFO.

Kalender

Legg til arrangement
Se alle

Av Carl Kristian Johansen

Erling Sunnarvik, hvorfor går musikerne i Oslo-Filharmonien nå ut av MFO?

— Det har vært en misnøye i orkesteret rundt det MFO ikke har gjort for oss. De siste tre årene har det vært et trøkk på at folk har villet melde seg ut. Det var mange som ville ut nå, og vi har kommet fram til Akademikerne som et godt alternativ.

— Orkestrets tillitsvalgte er suspendert av MFO, men vi har gjort dette på vegne av orkesterets medlemmer. Det er musikerne som har bedt oss om å gjøre jobben, sier Sunnarvik.

Er dette noe dere har bestemt dere for den siste tiden, eller har det vært et tema over lengre tid?

— Det har vært et tema over lang tid. Vi gjorde en undersøkelse for to år siden, og da var det 89% av musikerne som ville ut av MFO.

— MFO fikk denne advarselen for to år siden.

— Med det lønnsnivået vi er på nå går det ut over bemanningssituasjonen vår – vi får ikke ansatt de beste menneskene. Vi må opp i lønn for å beholde det kunstneriske nivået, sier Sunnarvik.

Musikerne i Oslo-Filharmonien har altså valgt å forlate MFO og LO, og går nå over til Norsk Lektorlag og Akademikerne.

Hva ligger i de kulturpolitiske programmene til Norsk Lektorlag og Akademikerne som gjør at dere ser på dette som et bedre alternativ?

— Det er det foreløpig ingen som vet, men de vil jobbe for at vi skal komme dit vi vil, sier Sunnarvik.

— Vi deler OFOs bekymring over lønnsveksten

Arnfinn Bjerkestrand, forbundsleder i MFO, hvordan oppfatter du at Oslofilharmonikerne nå går ut av MFO fordi de er misfornøy med lønnsnivået?

— Vi deler OFOs syn på at lønna til orkestermusikerne i dette landet er for lav og ikke følger utviklingen ellers i samfunnet. Vi gjennomførte historiens største kunstnerstreik for dette i fjor. Så vi er enige, men vi ønsker økning for alle orkestrene i landet

Hvorfor har MFO suspendert Oslo-Filharmoniens tillitsvalgte?

— Suspensjonen er en naturlig følge av våre vedtekter. De har tillitsvalgte som prøver å få dem ut av organisasjonen – derfor er de ikke reelt tillitsvalgt lenger.

Sunnarvik sier at medlemmene i OFO står bak de tillitsvalgte?

— Utmelding av MFO er noe som gjøres av den enkelte og foreløpig har det ikke kommet en eneste utmelding. Det er en organisasjonsmessig naturlig konsekvens når man arbeider for å få medlemmer ut av en organisasjon. Vi har heller ikke fått utmelding av de tillitsvalgte.

Sunnarvik sier at MFO har visst om at de ønsker seg ut av organisasjonen i hvert fall to år?

— Vi har ikke blitt informert om at det har vært et aktivt arbeid for dette.

— Vi har et system der det enkelte orkester forhandler med arbeidsgiver om lønna si. Og OFO ligger på minst 20 000 kroner mer enn de andre orkestrene. Det er full frihet for orkestrene til å forhandle seg fram til en rettferdig lønn, det som stopper er rammevilkårene. Og det er ikke MFO som bestemmer rammevilkårene.

— MFO har et intenst og pågående sammensatt arbeid sammen med arbeidsgiverne for å få hevet rammevilkårene for orkestrenes økonomi

Hva betyr det for MFO at Oslo-filharmonikerne nå går ut av forbundet?

— Det blir litt opp til de andre orkestrene hva man gjør med det. OFO blir da ikke med i det partssammensatte arbeidet videre for å styrke økonomien i orkestrene, og blir dermed ikke inkludert i utfallet.

— Vi deler altså OFOs bekymring over lønnsveksten, men vi mener dette er feil medisin og at ut dette vil føre til nedbrytning av det finmaskede spillet som orkesterkultur er, og som har blitt bygget opp gjennom mange år.

Stillinger

Pianostemmer / pianotekniker

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK)

Trekkspillpedagog 10 %

Nordre Follo kulturskole

Vikariat som akkompagnatør

Barratt Due musikkinstitutt

Pianopedagog – 60%

Nordre Follo kulturskole

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev