Lars Petter Hagen_portrett (Foto: Manu Theobald)

Lars Petter Hagen overtar sjefsstolen

INTERVJU: Lars Petter Hagen ble i dag engasjert i stillingen som direktør og kunstnerisk leder i samtidsmusikkfestivalen Ultima for 2009. – Det finnes mye bra energi både i institusjonene og i undergrunnen av musikklivet i Norge og internasjonalt i dag. Det er en spennende utfordring å være med på å legge til rette for at visjonene og ideene på den scenen skal få komme ut i offentligheten og få møte et så bredt publikum som mulig, sier Hagen til Ballade.

Kalender

Sonia Loinsworth i Tomba Emmanuelle

05/08/2021 Kl. 19.00

Oslo

Sonia Loinsworth i Tomba Emmanuelle

08/08/2021 Kl. 19.00

Oslo

Regimentets Datter av Gaetano Donizetti

11/08/2021 Kl. 19.30

Viken

Sonia Loinsworth i Tomba Emmanuelle

19/08/2021 Kl. 18.00

Oslo

Av Carl Kristian Johansen
Komponist Lars Petter Hagen erstatter den mangeårige forløperen Geir Johnson, som i utgangspunktet skal være tilbake til 2010. Hagen kommer til Ultima fra jobben som kunstnerisk leder i Ny Musikk. Neste festival starter 9. september.
Hvilke ufordringer står du overfor ved å komme inn i prosessen på et tidspunkt der mye av programmet til Ultimafestivalen 2009 allerede er lagt – i den grad det er det?
— Tiden går fort fram til september og jeg må bare brette opp armene. Jeg har ikke nøyaktig oversikt over hva som er lagt så langt, men det var viktig for meg da jeg sa ja til denne jobben at jeg kunne sette mitt preg på festivalen i 2009. Det vet jeg at er mulig, sier Lars Petter Hagen til Ballade.
Hvilke kunstneriske friheter får du – kontra det å fungere som daglig leder?
— Den kombinerte stillingen er en ganske takknemlig posisjon å være i. Den gir en veldig stor kontroll over kunstneriske avgjørelser, og som kunstnerisk leder har man full kunstnerisk frihet i Ultima. Det er en dyktig stab i Ultima jeg kan lene meg på og som vil være tilstede i forbindelse med å lage festivalen.
Hovedfokus
Ultima har fått kritikk som blant annet har gått på festivalens lengde, innholdet, profilen utad og markedsføring – hvordan har du tenkt til å forholde deg til den kritikken?
— Min primære oppgave er å lage en festival som er så engasjerende og interessant som mulig, og en festival som føles relevant for et bredt sammensatt publikum. Det er det hovedfokuset jeg kommer til å ha.
Ultima kan fremstå som tydeligere, mener Hagen, og han kommer til å ta med seg problemstillinger han har jobbet med i Ny Musikk-festivalen Happy Days inn i Ultima.
— Jeg er opptatt av kontekst og dialog som utgangspunkt for å forstå musikken, og jeg er opptatt av kommunikasjonen som ligger til grunn for opplevelsen av verket. Jeg er veldig interessert i forbindelsen mellom verkets innhold og hvordan det formidles. Det har vi jobbet masse med i Happy Days – og kommer helt klart til å bli en viktig del av mitt arbeid i Ultima.
Eksponere nye ideer og problemstillinger
— Det finnes mye bra energi både i institusjonene og i undergrunnen av musikklivet i Norge og internasjonalt i dag. Det er en spennende utfordring å være med på å legge til rette for at visjonene og ideene på den scenen skal få komme ut i offentligheten og møte et så bredt publikum som mulig, sier Hagen.
Hagen vil nå fase ut sin stilling som kunstnerisk leder i Ny Musikk, et åremål som i utgangspunktet skulle avsluttes i april. Sammen med Trond Reinholdtsen har Hagen vært ansvarlig for Ny Musikk-festivalen Happy Days. I år samarrangeres Happy Days med Nordisk Komponistråds festival Nordiske Musikkdager, og skal hete Happy Nordic Music Days.
Gode kår for smal musikk
Den nye Ultimadirektøren understreker at det er avgjørende at Ultima oppleves som relevant for folk som lever i dag, og at det er viktig å få engasjerende problemstillinger på banen. Ett viktig poeng for Hagen er kårene til den smale musikken anno januar 2009.
— Den smale musikken har veldig gode kår i dag. Publikum er ekstremt sammensatt. Det er en utfordrende, men heldig situasjon man bør prøve å utnytte. Jeg kommer til å videreføre arbeidet fra Ny Musikk med å ha et åpent blikk på samtidsmusikkbegrepet som inkluderer et bredt genrebegrep og samarbeid med andre kunstformer, sier Hagen.
Som komponist er Hagen denne uken i ferd med å avslutte et verk som skal framføres av Ensemble Modern i Berlin og Frankfurt i mars. Ytterligere bestillinger settes på vent.
— Jeg stiller med relativt blanke ark og kommer til å jobbe 100 % med å lage festival nå, sier Hagen.
Ultima har denne siden på Internett.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.
Digitale festivaler og konserter

Stillinger

Kulturskolelærer – breddeprogram musikk

Fredrikstad kommune – Kulturskolen

Kulturskolelærer – Dans/Jazzdans

Fredrikstad kommune – kulturskolen

Produsenter

Bodø2024 IKS

Kantor / Organist

Folldal Kirkelige Fellesråd

Basstrombone

Den Norske Opera & Ballett

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev