Lars Mossefinn_bak (Foto: eget)

– På tide med rettferdig kulturpolitikk

På en musiker- og arrangørkonferanse i Haugesund i helgen ble det konkludert med at jazzen på Vestlandet ikke har nytt godt av lovnadene i Kulturløftet, som er den rød-grønne regjeringens kulturpolitiske styringsdokument.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Carl Kristian Johansen
På konferansen ble det blant annet drøftet strategier for å styrke økonomien i Vestlandsjazzen. I en felles uttalelse konkluderte konferansen med en forventning om at Kulturdepartementet må ta de budsjettmessige konsekvensene av å gi jazzen ”… en plass i kulturpolitikken som er likeverdig med andre musikkgenre.” Sitatet hentet fra stortingsmeldingen Samspill, som kom på forsommeren 2008.
Konferansen mener at flere av de mest veldrevne jazzklubbene og jazzfestivalene ligger på Vestlandet, men at landsdelen ikke har nytt godt av kultursatsingen som den er nedfelt i den rød-grønne regjeringens kulturpolitiske dokument”Kulturløftet”.
Lars Mossefinn, regionleder i Vestnorsk jazzsenter og tidligere leder av Vossa Jazz, sier at satsingen på Vestlandsjazzen har vært svært begrenset.
— Det er i all hovedsak Nasjonal Jazzscene i Oslo som har fått en påplusning. Sett bort fra prisstigningen har satsingen på jazz på Vestlandet faktisk vært fullstendig fraværende.
— Vi hadde forventet en satsing på genrene under Samstemt-begrepet, særlig etter Samspill-meldingen. Bortsett fra Rockemuseet i Trondheim er det ikke en satsing på dette feltet overhodet. Det er overraskende, sier Mossefinn til Ballade.
Løfte jazz
Samstemt ble etablert som et genreovergripende interesseorgan i 2006 av organisasjonene Fono, GramArt, Landslaget for Spelemenn, NorgesNettet, Norsk Folkemusikk- og Danselag, Norsk jazzforum og Norsk Rockforbund. Hensikten var å signalisere felles interesser overfor statlige kulturmyndigheter.
— I Åse Klevelands kulturmelding fra begynnelsen av 1990-tallet heter det at man skal løfte jazz opp på et bevilgningsmessig nivå som gjør at man kan sammenligne med andre avanserte musikkformer. Det har ikke skjedd. Satsingen har vært marginal.
— Klubbstatistikken vår viser at hvert sete er subsidiert av staten med 62 kroner. Tilsvarende med symfoniorkestrene er over 1000 kroner. Dette handler ikke særskilt om jazzfeltet, men også om rock og folkemusikk. Det er på tide med en rettferdig kulturpolitikk, fortsetter Mossefinn.
Kraftig løft i 2010
Han trekker fram knutepunktfestivalen Moldejazz som den eneste store og tunge satsingen på Vestlandet. Nå ønsker man en satsing på de 12 jazzklubbene i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane som tilsvarer bevilgningen til Nasjonal Jazzscene i Oslo.
Nasjonal Jazzscene arrangerer 200 konserter i året og mottar 7,45 millioner kroner. Vestlandsjazzklubbene arrangerer 300 konserter. Regner man ut den offentlige støtten per konsert på Nasjonal Jazzscene og ganger med antall konserter på Vestlandet, havner man på 11,175 millioner kroner. Dette er summen Vestnorsk jazzsenter ønsker seg i statsbudsjettet for 2010.
Er det fornuftig å sammenligne aktiviteten på denne måten?
— Det er ingen grunn til at jazzkonserter i Bergen og Stavanger skal være mindre subsidierte enn tilsvarende ved Nasjonal Jazzscene i Oslo. Faktisk er det slik at reisekostnadene i gjennomsnitt er høyere for jazzarrangører på Vestlandet enn i Oslo.
— Et samlet jazz-Norge har støttet satsingen på Nasjonal jazzscene. Nå er det meste av den jobben gjort, og det på tide å se videre, sier Mossefinn.
Ny mellomstor arena
Konferansen i Haugesund konkluderer også med at Kulturdepartementet bør merke seg utbyggingsinitiativet Arena USF. Arena USF vil være en utvikling og oppgradering av USF Verftet på Nordnes i Bergen, som inkluderer at Røkeriet får en kapasitet opp mot 12 – 1300 mennesker og at USF som helhet får en lettere og logistisk sett bedre utforming.
Mossefinn sier at AKKS, BRAK og Bergen Live, sammen med de lokale jazzorganisasjonene, er integrert i en referansegruppe, og at Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og Norsk kulturråd er orienterte om planene for Arena USF. Mossefinn mener at prisen på en slik oppgradering vil komme på om lag 50 – 60 millioner kroner.

Stillinger

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev