Combonations

Kulturrådet støtter Samspill og Du Store Verden

Norsk kulturråd har, i tråd med statsbudsjettet for 2002, fordelt 2 mill. kr til tiltak for å fremme kulturelt mangfold. Beløpet er fordelt på organisasjonene Du Store Verden! og Samspill, som får henholdsvis kr 1 300 000 og kr 500 000 til drift i 2002. I tillegg er driftstilskuddet til Center for Afrikansk Kulturformidling økt med kr 200 000 til
kr 987 000.

Kalender

Stabat Mater av Antonín Dvořák

29/03/2020 Kl. 16:00

Oslo

Kampenjazz: Skarbø Skulekorps

29/03/2020 Kl. 20:00

Oslo

BACH – HAYDN – BACH

03/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Du Store Verden! er et samarbeidsnettverk for organisasjoner, institusjoner og grupper som arbeider med kulturformidling internasjonalt og i dagens flerkulturelle norske samfunn. Nettverket har som formål å fremme kunst og annet kultursamarbeid mellom norske og internasjonale partnere og i det flerkulturelle Norge. Nettverket ble etablert i 1996 og stod bak en større kulturmønstring i 1998. I 2002 skal Du Store Verden! gjennomføre en stor satsing med fokus på kunst og kultur fra Asia.

Samspill er en organisasjon for musikere med minoritetsbakgrunn i Norge. Organisasjonen ble startet i 1998 og har fått etableringsstøtte i tre år fra Kulturrådets Mosaikkprogram. Samspill har bl.a. arbeidet med utgivelse av katalog over utenlandske musikere i Norge, etablering og drift av formidlings- og produksjonslokaler, konsertarrangement, produksjonsvirksomhet og rådgiving i forbindelse med Musikkverkstedordningen.

Ballade fikk i formiddag tak i Samspills Javid Afsari Rad, som for tiden er på besøk i Iran. Han kjente på det tidspunktet ikke til bevilgningen, og ble glad for å få beskjeden. Det er bare noen få måneder siden hele driften til Samspill så ut til å være alvorlig truet.

— Disse pengene kommer vi til å få ut enda mer musikk med flerkulturell bakgrunn. Vår oppgave er å hjelpe til med å gjøre arenaen for verdensmusikken litt større, noe vi dessverre ikke har mottatt stort støtte til de siste årene.

Nylig ga Javid Afsari Rad ut albumet «Combonations» på sitt eget Rad Records, der han samlet verdensmusikere med bakgrunn fra bl.a. India, Kina, Australia og Brasil, hvorav de fleste i dag bor og virker i Norge. Rad selv vokste opp i Esfahan i Iran, og lærte seg nasjonalinstrumentet santur som unggutt. Siden 1986 har han vært bosatt i Norge, der han blant annet har studert musikk ved Universitetet i oslo, samt deltatt på en rekke prosjekter innen film, teater og musikk. Et av disse er den persisk-indiske kvartetten Karvan, som i likhet med Combonations nylig var blant orkestrene som mottok ensemblestøtte fra Norsk kulturråd.

Stillinger

Stipendiat i musikk

Universitetet i Stavanger

Kantor/organist – 100%

Kongsberg kirkelige fellesråd

Kantor – 50%

Kongsberg kirkelige fellesråd

Kantor/ organist

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Forskningsbibliotekar

Nasjonalbiblioteket

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev