© Espen A. Eik

Visjonsrikt musikkliv?

KOMMENTAR: Jeg savnet et felles utspill da Oslos musikkliv møtte kulturbyråden til budsjettmøte mandag, skriver Ida Habbestad.

Kalender

Ary Morais & Band @ Drammens Teater 4. feb

04/02/2023 Kl. 15:00

Viken

Lørdagsopera 4. februar

04/02/2023 Kl. 15:30

Oslo

Fransk musikksalong à la 1720

05/02/2023 Kl. 18:00

Oslo

På sitt andre budsjettmøte med hovedstadens musikkliv, sa kulturbyråd Hallstein Bjercke at han ønsker å la dette bli en årlig tradisjon.

Møtet er karakterisert som en budsjettgjennomgang, der «byråden møter musikkmiljøet i Oslo for å fortelle oss om tankene bak budsjettet». Men det må også oppfattes som en mulighet til å gi innspill til byrådet.

Kan musikklivet utnytte denne sjansen bedre?

Best i forsvar
Bjercke påpekte selv at møtet i år hadde færre deltakere. I fjor var det varslet større endringer i budsjettet, og musikklivets aktører møtte opp for å forsvare sine posisjoner.

Ved årets møte fikk vi også høre kort om erfaringene til en av konsertarrangørene som mistet driftsstøtten sin, som følge av at kommunen fra i år har ønsket å legge disse midlene i prosjekter. For Blå har det, forståelig nok, vært paradoksalt å motta kommunens kulturpris i 2012, for så å bli nullet på budsjettet i 2013 og 14. Blå kan, som alle andre arrangører, søke om prosjektmidler, og slik kan man si at ordningen er rettferdig. Men daglig leder Eyvind Brox har et poeng når han forteller hvordan manglende driftsstøtte påvirker valg rundt programmeringen.

Følg musikkdebatten: Ballade på Facebook
Ballade på Twitter

Det å velge bort driftsstøtte til et lite utvalg konsertarrangører sier noe om hvilken dynamikk kommunen ønsker seg. Å velge å fordele støtte bredt er gunstig for nykommere, vanskelig for de etablerte og i verste fall ødeleggende for de ikke-kommersielle uttrykkene. Spørsmålet om hva som er en fornuftig konkurranse, og hvorvidt midler skal fordeles tynt til mange eller sterkt til noen, er en grunnleggende problemstilling ved fordeling av kulturmidler.

Men når det kun er den ene representanten, med agenda i saken, som uttaler seg om dette, får det åpenbart ingen særlig tyngde. Hva mener resten av Oslos musikkliv om den nye ordningen? Er de fornøyd med prioriteringen eller ikke? Hvorfor ikke benytte sjansen til å gi en samlet tilbakemelding på byrådets valg?

Lokaler — men hvilke?
Den mest tydelige enkeltsatsningen på budsjettet for 2014 blir Musikkrådets kartlegging av lokaler. Til dette arbeidet vil byrådet bevilge ekstra midler.

Lokaler var også det de fremmøtte helst ville snakke om. Da ikke om fremføringslokaler og øvingslokaler for det frivillige musikklivet, men lokalene for profesjonelle enkeltmusikere.

Kristin Haagensen i Musikernes fellesorganisasjon viste til at øvingshotellet ikke er en løsning på behovet for øvingsrom i Oslo, men et supplement. Om musikere skal bli i Oslo, må de ha tilgang til billige øvingslokaler med langsiktige kontrakter, påpekte hun. Også Kari Grete Jacobsen i Østnorsk jazzsenter ba kommunen om å ta større hensyn til dette i byplanleggingen.

Kulturbyråden forsto musikernes frustrasjonen over at de må flytte fra gode lokaler, men tror likevel ikke det er hensiktsmessig å regulere.

Les også: Å drepe et kreativt miljø. Jørgen Munkeby om rivingen av Teglverksgata 2

— Vi kan bidra til å gjøre effekten mindre, men det er nå en gang slik at kunstnere flytter inn i et område og gjør det attraktivt, før eiendomsutviklere følger etter og gjør at det blir for dyrt for kunstnerne å bo der, sa Bjercke.

Lær av idretten
I en bisetning ble det nevnt at områder utenfor bykjernen kan være aktuelle til utvikling av øverom. Men den konkrete satsningen på lokaler ligger i øyeblikket i kartleggingsarbeidet til Oslo Musikkråd.

Det blir spennende å se om rådet i dette arbeidet kan klare å omfatte alle typer av musikalsk virksomhet, komme med gode forslag, og ikke minst samle musikklivet til en konklusjon om prioriteringen rundt dette.

Bjercke ba aktørene om å tenke idretten. Ved hver eneste byutviklingsprosess har deres organisasjoner stilt med entydige forslag til hvor idrettsanlegg skal plasseres, og hvilken type anlegg som skal prioriteres først.

En forventning
Det er lett å slutte seg til oppfordringen om at musikklivet bør tenke mer i samme baner, om enn det kan synes vanskelig i praksis. Musikkbyen Oslo og Oslo Musikkråd har åpenbart startet på utfordringen ved å invitere til denne typen arrangement.

Sett utenfra har de stadlig litt å gå på når de møter det politiske. For hva er egentlig den mest ønskede prioriteringen i Oslo akkurat nå?

Ved neste års møte håper jeg på et samlet — og brennende — innlegg til byråden.

Ida Habbestad er redaktør for Ballade.no

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev