Trine Skrei Grande (Foto:Venstre)

Venstre vil forby kopisperrer

Venstre går som første politiske parti inn for å beskytte forbrukernes leserett på åndsverk. Partiet vil at man skal kunne kopiere og spille av selvkjøpt musikk som man ønsker, og er dermed på linje med det syn Bendik Hofseth og NOPA forfekter i dagens intervju på Ballade. Får Venstre igjennom sitt synspunkt i Stortinget, vil det bli ulovlig for plateselskapene å kopibeskytte CD-plater i Norge. – Folk bør la være å kjøpe a-Ha når plata har kopisperre, sier parlamentarisk leder i Venstres stortingsgruppe, Trine Skei Grande, til Nrk.no i dag.

Kalender

AVLYST: Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

JAZZ I SIKTE

17/04/2020 Kl. 20:00

Rogaland

Kroke

17/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

AVLYST: Operapub på Røverstaden

22/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Vedtaket om leserett til åndsverk, ble vedtatt på helgens landsmøte, og gjengis her i sin helhet.

”Venstre vil sikre borgernes leserett til åndsverk. Denne leseretten består av lik rett til å bruke et lovlig kjøpt åndsverk når du vil, hvor du vil og i hvilken avspiller du vil. Det er viktig at alle er sikret retten til å sikkerhetskopiere og retten til å oversette innhold til andre formater. Gjennom en utvidelse av av åndsverksloven vil Venstre stadfeste disse rettighetene.

Mens tradisjonelle åndsverk som bøker og musikk kan leses og forstås uten ekstra hjelpemidler, er digitale data avhengig av teknologi for å kunne tolkes. En produsent kan binde leseren til å bruke et spesielt leseutstyr fra en spesiell leverandør, hindre kjøperen i å ta sikkerhetskopier, hindre videresalg, eller endog hindre flytting av produktet over landegrensene. Ønsket om å legge slike føringer på bruken begrunnes gjerne med et behov for å forhindre ulovlig bruk. Samtidig legges hindringer i veien for fullt lovlig bruk av produktet.

Opphavsrettighetene er allerede beskyttet av lovverket, og disse må fortsatt sikres, men det mangler en klar definisjon av rettighetene til den som har kjøpt et åndsverkseksemplar. Åndsverkloven nevner adgangen til å ta kopier av åndsverk til privat bruk. Dette er en viktig, men ikke tilstrekkelig del av brukernes rettigheter.

Venstre synes derfor det er nødvendig å klargjøre i lovverket hva som er forbrukernes rettigheter ved tilegnelse av et åndsverkseksemplar, spesielt i forhold til den tilleggsinformasjonen som er nødvendig for å nyttiggjøre seg verket. Rettighetene det her er snakk faller under kategoriene sikkerhet, konkurransefrihet og forskningsfrihet. Til sammen utgjør de leserett til åndsverk.”

Nrk.no/musikk bringer i dag et intervju med Skei Grande i anledning dette vedtaket. Det kan du lese på denne lenken.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev