Marte Thorsby, IFPI, 2004 (foto: Grette.no)

Ut mot passiv regjering

IFPI-direktør Marte Thorsby er svært kritisk til det hun mener er passivitet fra regjeringen i fildelingssaken. – Det gjøres ingenting. Det er stillstand, sier hun til Ballade. Ulovlig fildeling tapper i følge IFPI musikkbransjen i Norge for minst 250 millioner kroner per år.

Kalender

Opera Soirée

14/08/2020 Kl. 19.30

Viken

Iskald Sound + Akuvi + Eben Jr.

15/08/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Carl Kristian Johansen
Under et Høyre-seminar på Stortinget i dag om fildeling la IFPI fram tall som viser at et flertall av oss støtter opphavsretten. IFPI vil bruke undersøkelsen, nye svenske og danske tiltak og Pirate Bay-saken (avhengig av dom fredag) til å få støtte for nye tiltak mot fildelingen i Norge.
I Sverige behandles fildelingstjenesten The Pirate Bay i rettssystemet, og en dom fra første runde i tingretten i Stockholm kommer 17. april. Dessuten innførte svenskene nylig regler (kalt IPRED) som åpner for å kreve at Internettleverandører leverer ut personopplysninger ved mistanke om nedlastning av opphavsrettsbeskyttede verk.
— IPRED-loven betyr en forenklet saksbehandling for å få utdelt identiteten til ulovlige fildelere. Den første dagen loven ble innført falt fildelingen i Sverige med 40 %. Vi har ikke kommet så langt i Norge. Vi har et generelt problem med å få myndigheten på banen. Det er bra at Høyre nå tar tak i dette. Den sittende regjering uttaler at de støtter oss, men det gjøres ingenting. Det er ingen handling. Det er stillstand, sier Marte Thorsby til Ballade under seminaret på Stortinget.
Thorsby er direktør i IFPI, som er de største plateselskapenes interesseorganisasjon i Norge.
Ønsker IFPI å gjøre ulovlig fildeling til en valgkampsak?
— Det er noen partier som har gjort dette til en valgkampsak. Og det er det viktig å ta tak i disse, særlig SV og Venstre, som vi mener har en mangelfull forståelse av totalbildet og et urealistisk syn på hva de foreslåtte løsningene deres kan medføre.
— Men jeg tror nok ikke det er alle partier som ønsker å gjøre dette til en valgkampsak. Men vi synes det er veldig positivt at Høyre er med på å arrangere dette seminaret nå på Stortinget, for Høyre har etter min oppfatning en klar oppfatning og en grundig forståelse av problemstillingen.
Mener du at dere får støtte for deres syn på ulovlig fildeling i Høyre?
— Ja, det er i hvert fall mitt inntrykk selv om dette ikke er gjort til valgkampsak fra Høyres side.
Thorsby sier at norske fildelere utveksler 1 milliard ulovlige filer i året, hovedsaklig i mp3-format, og at verdien av disse utgjør åtte milliarder kroner, hvis man bruker iTunes-priser.
— Tapet er naturligvis ikke så stort for musikkbransjen for alle disse låtene ville ellers ikke vært solgt. Vi har forsiktig estimert tapet til 250 millioner, sier Thorsby.
Selv med en streng lovgivning vil man neppe få bukt med ulovlig fildeling. Hva kan dere leve med av ulovlig deling av mp3-filer i Norge?
— Det er vanskelig å si. Vi vil gjøre det vanskeligere og risikofylt å dele filer, og så lenge vi får myndighetene med på tiltak som kan være effektive, så tror vi at det kan få stor effekt. Poenget vårt er at vi ønsker å begrense de store massene. Som vi hørte på seminaret var det 140.000 norske brukere på Pirate Bay hver eneste dag. Det er klart teknohodene får vi aldri tatt, altså de som går rundt sperringer og krypteringer. Men det er ikke 140.000 norske brukere som har en teknologisk kompetanse som er så høy. De aller fleste av disse er ordinære brukere som synes det er enkelt å bruke Pirate Bay. Å vanskeliggjøre tilgangen for dem vil ha stor effekt.
Musikkbransjen og film- og videobransjen har raslet med sablene i forhold til Telenor som er en stor internettleverandør (ISP – Internett Service Provider) i Norge. Kravet er at tilgangen til The Pirate Bay stenges av Telenor. I Danmark er nettleverandøren Sonofon to ganger dømt til å stenge brukerne ute fra søk på Pirate Bay. Saken skal behandles i dansk høyesterett.
I påvente av dommene mot The Pirate Bay Sverige og Sonofon i Danmark sitter Thorsbys IFPI og film- og videobransjen foreløpig på gjerdet i forhold til å saksøke Telenor.
— Jeg kan ikke si noe mer enn at det foreløpig ikke er tatt ut søksmål. Det som er hovedessensen, som jeg mener fremkommer her i dag, er at myndighetene må på banen. Det er de som kan pålegge ISPene å samarbeide for å begrense den ulovlige fildelingen. Vi har prøvd med dialog og av naturlige grunner så er det ikke mulig å få til et sånt samarbeid uten at man har et myndighetspåtrykk bak det. Det kan man selvfølgelig få gjennom politiske vedtak, eventuelt gjennom en dom. Så det er derfor vi vurderer å ta denne saken mot Telenor med krav om blokkering av tilgang til The Pirate Bay.
Så det er fremdeles under vurdering?
— Jada, det er ikke avlyst, sier Thorsby.
Spørreundersøkelsen om nordmenns musikkvaner på Internett er utført av Norstat for FONO, MFO, TONO, Artistforbundet, IFPI og GramArt. Det var 1000 respondenter og undersøkelsen ble gjennomført i perioden 31. mars til 6. april 2009.
Dette er et utdrag av hovedfunnene:
— 70 % av alle under 30 år som har tilgang til Internett har lastet ned musikk uten å betale for musikken. Totalt i befolkningen er det 30 % som har lastet ned musikk uten å betale for det.
— 90 % av alle som har lastet ned musikk gratis fra Internett har gjort dette fra nettsider der de vet at musikken mest sannsynlig er gjort tilgjengelig uten artistens godkjenning.
— 84 % synes det er rimelig at de som har laget musikken selv skal få bestemme om musikken skal selges eller gis bort gratis. 5 % er uenig i dette.
— 92 % av de spurte under 30 år mener at ulovlig nedlastning vil fortsette så lenge sjansene for å bli tatt er liten.
— 64 % er enige i at den eneste måten å stanse ulovlig nedlastning av musikk er ved at Internettleverandørene stenger tilgangen til nettsidene som tilbyr dette. 19 % er uenige.
— 82 % ville stanset ulovlig fildeling dersom de fikk et varsel fra sin Internettleverandør om at det foregår ulovlig fildeling fra deres abonnement og at det ville få juridiske konsekvenser dersom dette ikke opphører.
— 70 % av de som har Internettilgang ville ikke gått inn på en nettside dersom de fikk en pop-up-advarsel om at de var i ferd med å gjøre noe ulovlig. 30 % ville ikke latt seg stanse av en slik advarsel.

Stillinger

Kantor/ organist

Kongsberg kirkelige fellesråd

Orkesterbibliotekar

Oslo-Filharmonien

Kantor/ kyrkjemusikar

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Produsent

Riddu Riddu Festivála

Produsent

Kulturfabrikken Sortland KF

Programsjef

Bodø2024 IKS

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev