Sangløftet logo

Søknadsfrist for Sangløftet

Sparebanksstiftelsen DnB Nor gir fem millioner kroner over to år for å løfte sangen i Norge. 10. februar er frist for å søke om prosjektstøtte.

Kalender

Operagalla

09/08/2020 Kl. 19.00

Oslo

Opera Soirée

14/08/2020 Kl. 19.30

Viken

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Sangløftet er finansiert av Sparebanksstiftelsen DnB Nor, og forvaltes av de to organisasjonene Norsk musikkråd og Musikk og Ungdom. Til sammen fem millioner kroner fordelt over to år skal bidra til å løfte sangen i Norge.
Sangløftet deler ut gaver til prosjekter gjennomført av organisasjoner, nettverk og uorganiserte grupper. Prosjekter som er lokalt forankret mellom flere samarbeidspartnere og som er langsiktige eller har potensiale for gjenbruk blir prioritert.
Sangløftet ønsker seg forslag fra alle sang- og kormiljøer, spesielt fra miljøer som vanligvis ikke forbindes direkte med sang. Rock, jazz og country er eksempler som i aller høyeste grad har sang som en del av sitt uttrykk.
Sangløftet er sjangeruavhengig og både organiserte og uorganiserte miljøer over hele landet oppfordres til å bli en del av Sangløftet.
Sangløftet prioriterer tiltak innenfor tre hovedområder:

1. Kompetanseheving
2. Opplevelser
3. Repertoarutvikling
Sangløftet gir ikke støtte til ren konsertvirksomhet, verken til enkeltutøvere eller til kor. Unntaket er tiltak der konserten er del av et større prosjekt med flere målsettinger enn en konsertvirksomhet. Sangløftet støtter heller ikke utenlandsvirksomhet.
Søknadsfristen til Sangløftet er 10. februar, online søknadsskjema finner du her. På Sangløftet.no finner du for øvrig oversikt over hvilke prosjekter som alt er tilknyttet Sangløftet.

Stillinger

Kantor/ organist

Kongsberg kirkelige fellesråd

Orkesterbibliotekar

Oslo-Filharmonien

Kantor/ kyrkjemusikar

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Produsent

Riddu Riddu Festivála

Produsent

Kulturfabrikken Sortland KF

Programsjef

Bodø2024 IKS

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev