Musikkforleggerne

Musikk-kultur har kjøpt Musikkguiden

På tampen av 2005 solgte Faro Publishing AS bransjens kontaktregister Musikkguiden til interresseorganisasjonen GramArt. Rivalen MFO (Musikernes Fellesorganisasjon), som lenge har kjøpt mesteparten av opplaget, syntes den gang at prisen Faro Publishing forlangte, var for høy. Etter å ha produsert og redigert guiden for rivalen GramArt, kjøpte MFO i forrige uke Musikkguiden fra GramArt, gjennom sitt medlemsmagasin Musikk-Kultur. Hvordan de nye eierne kommer til å forme Musikkguiden er enda uvisst, i følge redaktør i Musikk-Kultur Geir Storli.

Kalender

BYOHP: Numinous Beginnings

28/11/2020 Kl. 12.00

Vestland

Kampenjazz Lyder Røed kvintett

29/11/2020 Kl. 20:00

Viken

Kim, alle klokker

06/12/2020 Kl. 18.00

Oslo

Cikada – Ultima 2020

19/09/2929 Kl. 16.00

Oslo

Av Knut Steen

— Vi produserte og redigerte guiden for Gramart i fjor, planen var at vi skulle fortsette med det, sier Geir Storli, redaktør for MFOs magasin Musikk-Kultur.

Greiere å slippe eierskap?

— Hvorfor GramArt ønsket å selge, må de selv svare for. Men de har ikke redaksjonskapasitet eller eget produksjonsapparat, så jeg antar at det var mer hensiktsmessig for dem å slippe å være eier av Musikkguiden, sier Storli.

Musikkguiden skiftet altså eier i forrige uke. Storli vil fortsette som redaktør, men om publikasjonen kommer til å endre innhold eller form, vil han foreløpig ikke svare på:

— Det er bare få uker siden vi planla å gjøre jobben for GramArt, så foreløpig er det for tidlig å si noe konkret om hvor vi vil ta Musikkguiden. Vi har selvfølgelig hatt en dialog om produktutvikling gående med GramArt, men i dag er det ikke riktig å presentere hvilke planer vi har for å gjøre Musikkguiden bedre. For meg er det viktig å tilføre produktet noe som bransjen føler at den trenger. Derfor vil vi bruke litt tid, så vi er sikre på hva slags produktutvikling som faktisk vil komme bransjen og brukerne til gode.

Fremdeles papir-behov

En vesentlig del av Musikkguiden har vært en slags telefonkatalog og kontaktregister for musikkbransjen – ulempen er at denne typen trykket materie ikke lar seg oppdatere i løpet av året. I en tid hvor de fleste bruker nettet til å finne hverandre, opplever dere fremdeles papirversjonen av guidens kontaktregister som aktuell?

— Nå har vi både en papirversjon og en digital versjon av Musikkguiden, og den digitale versjonen oppdateres fortløpende. Men interessen for og bruken av papirguiden er betydelig, mye større enn jeg opprinnelig trodde.

Storli forklarer dette med at guiden tjener det han kaller ”en veldig mobil bransje”:

— Musikere på veien har gjerne Musikkguiden i gigbaggen i stedet for å lete etter nettilkobling og søkemuligheter.

Trenger arbeidsrom

Hvilke forandringer brukerne vil se i den digitale versjonen av Musikkguiden, er også for tidlig å svare på, ifølge Storli og Musikk-Kultur:

— I dag jobber vi med å forbedre brukergrensesnittet på Internettsidene og databasen, for å gjøre dem mer brukervennlige. Det skal bli lettere å legge inn informasjon om egen virksomhet, og det skal bli lettere for brukerne å lete frem informasjonen. Det er så langt som vi konkret har kommet. Vi må få litt mer tid før vi kommer med de store programerklæringene, avslutter Geir Storli.

— Ikke eget produksjonsapparat

Hvorfor har dere solgt Musikkguiden, som dere kjøpte fra Faro Publishing så sent som i 2005?

— Et salg av Musikkguiden innebærer at GramArt kan bruke mer tid, krefter og ressurser på det som er vår kjernevirksomhet, nemlig å være artistenes støttespiller. Uten å uttale meg for mye om hva Musikk-Kulturs kjernevirksomhet er, så driver jo de en publikasjon allerede, og det å kunne utgi Musikkguiden ligger nok nærmere deres virksomhet enn GramArts virksomhet, sier daglig leder i GramArt Elin Aamodt.

GramArt har ikke har noe eget produksjonsapparat, og heller ikke har noe ønske om å bygge opp et eget produksjons- eller annonseselgerapparat. 

— Vi ønsker altså å fokusere på andre aktiviteter enn utgivelse og annonsesalg til et fysisk produkt. Dette var grunnen til at vi i fjor inngikk et samarbeid med Musikk-Kultur om annonsesalg for Musikkguiden. I år ønsket vi å selge Musikkguiden, og da MFO er den største kjøperen av opplaget, var et salg til Musikk-Kultur en praktisk og god løsning for begge parter.

Har MFO, som årlig har kjøpt opp størstedelen av opplaget, gjort det vanskelig for GramArt å drive musikkguiden slik GramArt ønsket?

— Absolutt på ingen måte! At vi i fjor samarbeidet med Musikk-Kultur om annonsesalget, var et konstruktivt samarbeidsprosjekt. At vi i år har solgt guiden til Musikk-Kultur, er bare en praktisk løsning for oss og det er veldig hyggelig at Musikk-Kultur var interessert i å kjøpe Musikkguiden. Hva som har skjedd tidligere kan ikke jeg svare for, da jeg overtok som leder av GramArt for et år siden. Salget bunner i at Musikk-Kultur har erfaring som annonseselgere, noe vi ikke har.

— Vi håper at Musikk-Kultur lykkes med salg og distribusjon av Musikkguiden, enten det skjer i nåværende form eller ved endringer i guiden. GramArt mener det ligger et stort potensiale i guiden, men at Musikk-Kultur med sin fagkompetanse på annonsesalg og trykksaker ligger nærmere til å utløse dette potensialet enn GramArt, sier Elin Aamodt.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Prosjekt-/medlemsansvarlig

Musikkforleggerne

Førsteamanuensis i musikkteori

Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis II i obo og engelsk horn

Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis II i eufonium

Norges musikkhøgskole (NMH)

Festivalprodusent

Oslo Jazzfestival

Produsent

Midtnorsk jazzsenter, Trondheim

Virksomhetsleder kultur

Eidsvoll kommune

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev