Inger Dirdal og Larry Bringsjord, FONO

Music Export Norway: – Eksportsiden må styrkes

Også Music Export Norway har kommentert utredningen «Populærmusikken i kulturpolitikken», som Norsk kulturråd lanserte 18. september. Daglig leder Inger Dirdal mener at økt fokus på eksport vil gi høynet anerkjennelse av norsk musikk internasjonalt, noe som igjen kan ha en positiv smitteeffekt for hjemmemarkedet. Hun mener også at både Musikkinformasjonssenteret og Music Export Norway bør få økte ressurser, og i samarbeid kan gjøre mye for å synliggjøre og eksportere norsk musikk i utlandet.

Kalender

Klassisk i Ballsalen

23/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Klangsalong // Repetisjon og puls

24/09/2020 Kl. 19.00

Rogaland

Fiolinens gullalder

26/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Av Inger Dirdal, Music Export Norway

Høringsuttalelse fra Music Export Norway vedr. utredningen om populærmusikken

Grunnet liten kapasitet hos Music Export Norway AS (MEN) med bare 1 ansatt har vi ikke hatt anledning til å bruke mye tid på vår uttalelse. Vi konsentrerer derfor våre kommentarer om eksport av norsk musikk.

Music Export Norway AS er startet av norsk musikkbransje for å øke norsk musikkeksport.

Vi mener det er viktig å øke eksporten av norsk musikk da det vil gi en styrket norsk musikkbransje. Det er begrenset hvor mange som kan «leve» av å skape og utøve populærmusikk i Norge. Vi er et lite land med en begrenset etterspørsel, og vil fort kunne merke en forbedring i inntekts grunnlaget ved økt eksport. Når det settes fokus på hvordan Norge kan stimulere til et levedyktig musikk liv for populærmusikk er det viktig å også se dette i et globalt perspektiv. Dette gir både muligheter og utfordringer. Mulighetene ved økt eksport er at det vil gi et styrket økonomiske grunnlag for rettighetshavere, utøvere og produsenter. Utfordringene er hvordan vi kan opprette de rette kontaktene med utlandet som igjen vil formidle/selge norsk musikk.

En modell for å styrke eksportarbeid er den franske. Frankrike har bevist at det er mulig å øke musikkeksport når musikkbransje og myndigheter går sammen om en langsiktig satsning. Se side 86 i utredningen.

En øket anerkjennelse av norsk musikk internasjonalt vil også ha en smitteeffekt tilbake til Norge, som igjen kan føre til en høyning av norsk andeler på f.eks radio og i cd-salg.

Utredningen tar opp nødvendigheten av å se på rollefordelingen mellom Norsk Musikkinformasjon (NMI)og Music Export Norway i det internasjonale arbeidet, side 101 i utredningen. Vi er av den oppfattningen at begge organisasjonene bør styrkes og kan i samarbeid gjøre mye for å synliggjøre og eksportere norsk musikk i utlandet. Det viktige arbeidet som NMI gjør for å informere bredt om norsk musikk er ressurskrevende. NMI er en organisasjon som ikke har tilhørighet i næringsdelen av norsk musikkbransje og har derfor et godt utgangspunkt for å informere på et kulturpolitisk nøytralt grunnlag. Musikkbransjen har satt opp MEN for å styrke musikkeksporten ut fra et næringspolitisk grunnlag. MEN skal legge forholdene til rette for eksportørene av norsk musikk til å møte importørene rundt om i verden. Eksportarbeidet skal foregå i nært samarbeid med eksportørene av alt fra plateinnspillinger, artist turneer, produsenter, rettigheter etc. Det er et behov for økte resurser til dette arbeidet siden mange av eksportørenes økonomiske situasjon ikke er så sterk. Felles norske arrangement der den internasjonale musikkbransjen møtes er viktig i eksportarbeidet. Dette kan bestå i messedeltagelse eller promoteringskonserter.

Til slutt vil MEN påpeke at det er viktig for norsk musikkliv at ikke alle forvaltningsoppgaver blir sentralisert til noen få store institusjoner. For å beholde dynamikken og utviklingen i en så kreativ bransje som musikk må forskjellige miljøer/organisasjoner være aktører.

Det oppfordres til et bredere samarbeid med musikkbransjen når internasjonale satsninger initieres fra statlige institusjoner/departementer. Flere aktører i norsk musikk liv vil da dra nytte av ressursene som brukes fra det offentlige Norge.

Music Export Norway AS

Inger Dirdal
Daglig leder

Stillinger

Markedskoordinator

Det Norske Blåseensemble (DNBE)

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Kantor

Ulstein kyrkjelege fellesråd

Direktør kultur og folkehelse

Trøndelag fylkeskommune

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev