The Swamp Babies_Twisted Tales of Lust_omslag

Innbrudd NOTAM – utstyr og musikk stjålet

I midten av november ble en mengde utstyr og originalopptak stjålet fra NOTAMs lokaler.

Kalender

Opera Soirée

14/08/2020 Kl. 19.30

Viken

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av opptakene som har blitt stjålet finnes originalopptak av diverse samtidsmusikk-konserter på DAT og Betamax-bånd, samt data back-up av disse. DAT-båndene var stort sett lagret i pappesker med 10 bånd i hver eske.

I tillegg ble restopplaget av Syvs ”Autostradajazz” og The Swamp Babies’ ”Twisted Tales of Lust, Hate and Violence…..and a little Bit of Love” borte.

Manglene som er etterlyst er som følger:

— Ca. 15 stk Betamax-bånd med digitale lydopptak fra Music Factory 1987.

— Rundt 60 DAT taper med originale opptak av diverse samtidsmusikk-konserter, stort sett fra Oslo, CD råopptak og mastere samt data back-ups av studio sessions.

— Ca. 60 brente data CD-er med tilsvarende materiale

— Ca. 20 CD-er med Autostradajazz

— Ca. 10 CD-er med The Swamp Babies Twisted Tales of Lust, Hate and Violence…..and a little Bit of Love

Cato Langnes, som er rettmessig eier av disse tingene, sier at arkivet har ikke så stor økonomisk verdi, og at båndene og CD-ene knapt kan omsettes for penger. Innholdet er dog uerstattelig, og en liten del av den norske musikkhistorien forsvinner for alltid dersom det ikke kommer til rette.

Langnes ønsker å bli kontaktet på mail: catola@notam02.no, eller tlf: 93228864 dersom noe av dette skulle komme til rette.

Stillinger

Kantor/ organist

Kongsberg kirkelige fellesråd

Orkesterbibliotekar

Oslo-Filharmonien

Kantor/ kyrkjemusikar

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Produsent

Riddu Riddu Festivála

Produsent

Kulturfabrikken Sortland KF

Programsjef

Bodø2024 IKS

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev