I fjor ble både stipendpotten på 1 million kroner og antall mottakere doblet. Men det vil trolig ikke skje i år.

Artiststipendet åpner opp for nye søknader 20. september. 1 million kroner fordelt på inntil fire stipend à 250 000 kroner skal deles ut. Stipendet skal gjøre det mulig for populærartister å utvikle seg kunstnerisk og profesjonelt over en lengre periode.

Det er Stiftelsen GramArts Fond for norske fonogramartister som deler ut stipendet samarbeid med Artistorganisasjonen GramArt. Stiftelsen forvalter musikkartistenes andel av vederlagsmidler fra Norwaco.

Christian Wadahl Uhlen Foto: Foto: Aksel Jermstad/ byAksel

Stipendet, som er et arbeidsstipend, ble for første gang delt ut i fjor. Den gang med tilsvarende utlysning. Summen og antall mottakere ble imidlertid doblet under utdelingen av stipendet. Ballade spurte derfor styreleder Christian Wadahl Uhlen i stiftelsen om det er sannsynlig at det samme vil skje i år?

– Antallet Artiststipender vil variere med inntektene Fondet mottar fra Norwaco. Disse inntektene varierer også, men vårt inntrykk er at rundt fire stipender årlig nok vil være normalen i større grad enn de åtte vi tildelte i fjor. Da hadde vi noe ekstra midler i pipeline, ettersom det hadde tatt tid å få på plass detaljene rundt det da nylanserte stipendet, sier Uhlen.

Ønsker flere søknader
Det kom den gang inn 103 søknader. De fleste, i følge Uhlen, av høy kvalitet. Han håper at det vil komme inn enda flere søkere i år til stipendet som er forbeholdt er profesjonelle, yrkesaktive populærartister som har musikk som sin hovednæring. Han sammenlikner det med Statens Kunstnerstipend.

– Noen svært få populærartister mottar Statens Kunstnerstipend, men det nåløyet er fryktelig trangt sammenlignet med andre kunstformer, og har et langt mer kunstfaglig fokus enn Artiststipendet. Øvrige støtteordninger for artister er veldig ofte knyttet opp til et konkret prosjekt med kort gjennomføringsperiode, slik som en utgivelse eller en turne. Artiststipendet utgjør derfor et viktig supplement for et rikt musikkliv. Det gir mulighet til forutsigbarhet, konsentrasjon, fordypning og kunstnerisk utfoldelse over tid.

I kriteriene til stipendet heter det blant annet at stipendet skal tilgodese artister på et høyt kunstnerisk eller profesjonelt nivå, som hovedsakelig har sitt virke i Norge. Det kreves at søknader inneholder en prosjektbeskrivelsen som inneholde budsjett, kunstneriske planer for perioden og det Uhlen kaller en realistisk plan for gjennomføring. I likhet med det fleste andre støtteordninger krever også denne rapportering.

– Mottagerne leverer en kort statusrapport halvveis og en litt lengre rapport etter endt prosjektperiode. Dette handler både om ansvarliggjøring av mottagerne, og er nyttige tilbakemeldinger til oss. Ekstra hyggelig vil det være om tilbakemeldingen er at stipendet har vært viktig for artisten, og at det har utløst muligheter som ellers ikke hadde vært tilstede, avslutter Uhlen

Årets søknadsfrist er 1. november, og tildeling vil skje før nyttår.

Mer om stipendet kan du lese her.

Publisert:

Del: