Odd Are Berkaak

Norsk innledning av popkonferanse i Brüssel

Den norske sosialantropologen Odd Are Berkaak innleder konferansen ”The Power of Pop” i Brüssel 23. mai, med foredraget “Innovation and tradition: Patterns of resistance and power in rock and pop music”. Noe for norske aktører?

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Todagerskonferansen The Power of Pop arrangeres av en rekke europeiske kulturinstitusjoner og ambassader, blant annet den norske, og skal dreie seg om popmusikk og ungdomskultur i Europa. Den henvender seg til aktører innen kultur- og ungdomspolitikk, konsertarrangører, popjournalisterog andre mediafolk, musikklærere, fanklubber og, ikke minst, utøvere, plateselksaper, produsenter, lydingeniører osv.

Iflg. invitasjonsteksten er popmusikk et felt med energi, drive, ungdom og rytme, uten noen parallell i andre kunstformer. Dette er kanskje grunnen til at popmusikk vies liten oppmerksomhet i ”høyere kretser” innen kulturliv og politikk. Konferansens arrangører påpeker at popmusikken bidrar vesentlig til samtidens oppfatninger og verdier. Det er derfor viktig å anerkjenne dens ulike sider. Man tar også sikte på å vurdere popmusikkens evne til å inspirere nye kulturelle tiltak, som kan komme til samfunnet som helhet til gode.

Tid: Fredag 23. mai – Lørdag 24. mai
Sted: Goethe-Institut, Belliardstraat 58 Rue Belliard, Brüssel
Deltakeravgift: € 50
Språk: Engelsk

Konserten blir ledsaget av et eget konsertprogram, med bl.a. det tyske bandet Stereo Total og det danske bandet Vivid Suspence. For konsertprogram, konferanseprogram, informasjon og påmelding klikk her.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.