Odd Are Berkaak

Norsk innledning av popkonferanse i Brüssel

Den norske sosialantropologen Odd Are Berkaak innleder konferansen ”The Power of Pop” i Brüssel 23. mai, med foredraget “Innovation and tradition: Patterns of resistance and power in rock and pop music”. Noe for norske aktører?

Kalender

Opera Soirée

14/08/2020 Kl. 19.30

Viken

Iskald Sound + Akuvi + Eben Jr.

15/08/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Todagerskonferansen The Power of Pop arrangeres av en rekke europeiske kulturinstitusjoner og ambassader, blant annet den norske, og skal dreie seg om popmusikk og ungdomskultur i Europa. Den henvender seg til aktører innen kultur- og ungdomspolitikk, konsertarrangører, popjournalisterog andre mediafolk, musikklærere, fanklubber og, ikke minst, utøvere, plateselksaper, produsenter, lydingeniører osv.

Iflg. invitasjonsteksten er popmusikk et felt med energi, drive, ungdom og rytme, uten noen parallell i andre kunstformer. Dette er kanskje grunnen til at popmusikk vies liten oppmerksomhet i ”høyere kretser” innen kulturliv og politikk. Konferansens arrangører påpeker at popmusikken bidrar vesentlig til samtidens oppfatninger og verdier. Det er derfor viktig å anerkjenne dens ulike sider. Man tar også sikte på å vurdere popmusikkens evne til å inspirere nye kulturelle tiltak, som kan komme til samfunnet som helhet til gode.

Tid: Fredag 23. mai – Lørdag 24. mai
Sted: Goethe-Institut, Belliardstraat 58 Rue Belliard, Brüssel
Deltakeravgift: € 50
Språk: Engelsk

Konserten blir ledsaget av et eget konsertprogram, med bl.a. det tyske bandet Stereo Total og det danske bandet Vivid Suspence. For konsertprogram, konferanseprogram, informasjon og påmelding klikk her.

Stillinger

Kantor/ organist

Kongsberg kirkelige fellesråd

Orkesterbibliotekar

Oslo-Filharmonien

Kantor/ kyrkjemusikar

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Produsent

Riddu Riddu Festivála

Produsent

Kulturfabrikken Sortland KF

Programsjef

Bodø2024 IKS

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev