Nasjonalbiblioteket, fasade (Foto: Lisbeth Risnes, MIC)

Musikk og kjønn

Musikkinformasjonssenteret MIC inviterer til seminar om ”Musikk og kjønn – om kjønnsarbeidsdelingens mange varianter, grunner og virkninger i musikklivet.”

Kalender

Legg til arrangement
Se alle

8. – 9. oktober vil til sammen 22 forskere, musikere, komponister, kritikere og kulturbyråkrater vil i løpet av seminarets to dager bidra til et ordskifte om spørsmål som:

— Hva vet vi om utviklingen i kjønnsforskjeller og kjønnsrelasjoner i de ulike musikksjangrene?

— Hvordan skapes, sementeres og endres kjønnete forestillinger og posisjoner gjennom rekrutteringen til musikk?

— Hvordan er arbeidsdelingen mellom kjønnene i produksjonsprosessene blant komponister, musikere og publikum og hvilke utviklingstrekk gjør seg gjeldende?

— Hvilken betydning har kjønn for konstruksjoner av identitet, og hvordan påvirker ulike kjønnsidentiteter musikkerfaringene?

— Hvordan bidrar mediene til å ”kjønne” musikken og hvilken rolle spiller de for utviklingen av kjønnsrelasjonene i ulike deler av musikkfeltet?

— Hvilke kjønnspolitiske strategier og tiltak er virksomme og virkningsfulle innenfor film, litteratur, teater og musikk?

— Hvordan er forbindelsene mellom kjønn og makt i musikklivet?

Seminaret finner sted i Nasjonalbibliotekets auditorium, Henrik Ibsensgate 110 i Oslo mandag 8. og tirsdag 9. oktober.

Deltakelsen er gratis. Påmelding skjer til seminar@mic.no innen 1. oktober. Påmeldingen er bindende.

PROGRAM MANDAG 8. OKTOBER

10:00-10:15 Velkomst og introduksjon
v/ forskningsleder Ellen Aslaksen, Norsk kulturråd
og direktør Svein Bjørkås, Musikkinformasjonssenteret MIC

Kunnskap om musikk og kjønn – hva vet vi, hva bør vi vite?

10:15-11:00 Kjønnsrelasjoner innenfor rytmiske sjangere
v/forsker Heidi Stavrum, Telemarksforsking-Bø

11:00-11:45 Kjønnsrelasjoner i kunstmusikken
v/stipendiat Astrid Kvalbein, Norges Musikkhøgskole

11:45-12:00 Spørsmål og kommentarer

12:00-13:00 Lunsj

Rekruttering til musikk – kjønning av holdninger, instrumenter og posisjoner

13:00-14:30 Paneldebatt
Deltakere:
Professor Per Mangset, Høgskolen i Telemark
Rektor Eirik Birkeland, Norges Musikkhøgskole
Rektor Olav Kjøk, Oslo kulturskole og representant for Norsk kulturskoleråd
Professor Erling Aksdal, leder for Jazzlinja, NTNU

14:30-14:50 Pause

Kjønnsarbeidsdelingen i det profesjonelle musikkfeltet

14:50-15:20 Kjønn i prosjektstudioet
v/stipendiat Anne Lorentzen

15:20-15:40 Kjønnsrelasjoner blant komponister
v/komponist og musiker Lene Grenager

15:40-15:50 Pause

15:50-16:00 Utøvernes kjønnshistorie(r)
v/musiker Hild Sofie Tafjord

16:00-16:30 Et kjønnet musikkpublikum?
v/førsteamanuensis Arild Danielsen, Høgskolen i Vestfold

16:30-17:00 Spørsmål og kommentarer

PROGRAM TIRSDAG 9. OKTOBER

Musikk, kjønn og identitet

10:00-10:30 Skeiv musikk – konstruksjon av kjønnsbilder
v/førsteamanuensis Erik Steinskog, Griegakademiet, Universitetet i Bergen

10:30-11:00 Musikk, kjønn og identitetsdanningsprosesser blant ungdom i flerkulturelle miljøer
v/forsker Viggo Vestel, NOVA

11:00-11:15 Spørsmål og kommentarer

11:15-11:40 Pause

Musikk og kjønn i mediene

11:45-13:00 Paneldebatt
Deltakere:
Journalist Ragnhild Veire, NRK
Skribent og forfatter Marta Breen
Skribent Arvid Skancke-Knutsen

13:00-14:00 Lunsj

Kjønnpolitiske strategier og tiltak

14:00-14:15 Film
v/direktør Vigdis Lian, Norsk Filminstitutt

14:15-14:30 Litteratur
v/fagreferent og kritiker Trond Haugen

14:30- 14:45 Teater
v/forbundsleder Agnete G. Haaland, Norsk Skuespillerforbund

14:45- 15:00 Pause

15:00-15:30 Debatt: Hva kan og hva bør gjøres på musikkfeltet?

15:30-16:00 Sluttord: Musikk, kjønn og makt
v/forsker Jon Rogstad, Universitetet i Oslo og ISF

Dette seminaret er et samarbeid mellom MIC, NTNU, Norsk Jazzarkiv og Norsk kulturråd.

Stillinger

Pianopedagog – 60%

Nordre Follo kulturskole

Dirigent

Jar Skoles Strykeorkester, Bærum

Kommunikasjons-ansvarlig

Musikkforleggerne

Pianolærer

Nittedal Kulturskole

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev