Harald Herresthal

Lindemanprisen 2001 til Harald Herresthal

Under en seremoni i Lindemansalen fredag 19. oktober mottok Harald Herresthal Lindemanprisen for
2001. Nytt av året var at prismottakeren også utpeker en kandidat til «De unges Lindemanpris», beregnet på en musiker, komponist eller pedagog på under 35 år. Harald Herresthals valg falt på komponisten og dirigenten Rolf Gupta.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

I sin begrunnelse for årets tildeling av hovedprisen på kr. 150.000 har Lindemans Legat lagt vekt på Harald Herresthals store innsats for å formidle kunnskap om musikk til et bredt publikum. Med utgangspunkt i sine daglige virker som professor i kirkemusikk ved Norges musikkhøgkole og kantor i Den norske kirke, har han gjennom et stort antall publikasjoner og en omfattende foredrags- og kursvirksomhet gitt publikum både i Norge og i en rekke andre land de beste holdepunkter for både forståelse og opplevelse av musikk, først og fremst av norsk musikk.

Legatet la også stor vekt på Herresthals innsats for å trekke frem i lyset norske musikere og norsk musikk som av forskjellige grunner er blitt liggende i historiens skygge. De fremhever også hans nærhet til vår egen tids skapende og utøvende musikere, og de mange initiativ han har tatt for at det kunstneriske arbeid som skjer nå skal bli sett, hørt og verdsatt.

Herresthals begrunnelse for å tildele Rolf Gupta De unges Lindemanpris er den betydelige karriære Gupta allerede har hatt: Han har to ganger vunnet Ungdommens pianomesterskap og er utdannet kirkemusiker, cembalist, komponist og dirigent. Han gjorde seg allerede i studietiden bemerket som dirigent, og har i løpet av de siste ti årene bygget seg opp en internasjonal karriere. Han har bl.a. dirigert BBC Symphony Orchestra, Berliner Rundfunk Orchester, Finsk Radios Symfoniorkester og Det Russiske Nasjonalorkester i tillegg til alle de norske orkestrene. «Begrunnelsen om å velge Rolf Gupta til den første mottaker av De Unges Lindemanpris er at han har alle forutsetninger for å gjøre en stor karriære som dirigent og komponist og bety noe for norsk musikk.» Herresthal avsluttet sin tale med et ønske om at norsk musikkliv gjennom denne pristildelingen blir minnet om at det fins norske dirigenter av høy internasjonel standard.

Prisseremonien ble ledet av komponisten Olav Anton Thommessen, som bandt sammen et program innledet av Wagners «Valkyrieritt» med organistene Bjørn Boysen og Terje Vinje, og som ellers bød på verker av komponister Herresthal har trukket frem i lyset eller har hatt et nært forhold til: Frederikke Barth, Frederikke Egeberg, Carl Arnold, Egil Hovland, Arild Sandvold, Arne Nordheim og Nils Henrik Asheim. Tildelingen av De Unges Lindemanpris ble avrundet med et utsnitt av Rolf Guptas orkesterverk «Chiaroscuro».

Stillinger

Dirigent – hovedkorps

Hosle og Bekkestua skolekorps i Bærum

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev