Halfdan Bleken

Halfdan Bleken svarer: Åpent brev til rektor

– Det jeg har gjort i mitt innlegg, er å påpeke at det ikke er riktig at improvisasjon ikke har en naturlig plass i det klassiske repertoaret. Min påstand om at det kanskje er visse mangler ved et undervisningssystem som bringer frem et doktorgradsarbeide som ser ut til å være fundert på en slik misforståelse kan jeg ikke se at svekkes uansett hvor mange timeplaner og kursopplegg NMHs rektor kan smelle i bordet, svarer Halfdan Bleken på Ballade-tilsvaret fra NHM-rektor Harald Jørgensen.

Kalender

Klassisk i Ballsalen

23/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Klangsalong // Repetisjon og puls

24/09/2020 Kl. 19.00

Rogaland

Fiolinens gullalder

26/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Av Halfdan Bleken, journalist og programleder i NRK P2s musikkavdeling

Jeg har hverken uttalt meg om eller kritisert detaljer ved Musikkhøyskolens studietilbud i mitt innlegg, som rektor ved Norges musikkhøyskole, Harald Jørgensen, henviser til 11/1.

Hvis noen har gjort det i det siste, må det være en av skolens egne doktorander, og vedkommende har til og med gjort det i det vide og brede i ukevis offentlig – uten å møte mye annet enn taushet fra de som rammes av kritikken.

Det jeg har gjort i mitt innlegg, er å påpeke at det ikke er riktig at improvisasjon ikke har en naturlig plass i det klassiske repertoaret, slik den omtalte doktoranden hevder. I tillegg har jeg utledet av dette at det kanskje er visse mangler ved et undervisningssystem som bringer frem et doktorgradsarbeide som ser ut til å være fundert på en slik misforståelse.

Jeg kan ikke se at denne konklusjonen svekkes uansett hvor mange timeplaner og kursopplegg NMHs rektor kan smelle i bordet sammen med sine karakteristikker av undertegnedes «påstander».

Et sidepoeng kunne forøvrig kanskje være at jeg godt vet veien til Norges Musikkhøyskole. Bla. fordi jeg selv har studert der i 4 år, og dessuten fordi jeg har forelest både der og ved andre høyere læresteder i Norge om nettopp improvisasjon i klassisk musikk.

Stillinger

Markedskoordinator

Det Norske Blåseensemble (DNBE)

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Kantor

Ulstein kyrkjelege fellesråd

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev