Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (Foto: Ilja C. Hendel)

Slik blir de nye stimulansmidlene for koronakneika

Nær en milliard kroner skal vri koronastøtte til kulturlivet fra avlysninger til aktivitet. Nå er retninga for stimulanspengene klare fra kulturdepartementet.

Kalender

Regimentets Datter av Gaetano Donizetti

11/08/2021 Kl. 19.30

Viken

Judith Hill

15/10/2021 Kl. 19:00

Viken

Scott Henderson trio

18/03/2022 Kl. 19:00

Oslo

Femi Kuti

07/04/2022 Kl. 20:00

Oslo

Mens regjeringa varsler at frilansstøtte som demmer opp for koronakrisa opphører, er noe av formen på den nye stimulansordninga klar.

Ved inngangen til uka kom Stortingsproposisjonen som presenterer ordninga for å vri koronastøtte over til å støtte aktivitet i kulturfeltet. Dette skal ligge til grunn for utdelinga av midlene, som Kulturrådet kommer til å forvalte, slik kulturminister Abid Rajas departement har forberedt det:
– Ordninga skal bidra til å nå kulturpolitiske mål. Ved tildeling av støtte skal det legges vekt på arrangementets geografiske nedslagsfelt, mangfold i uttrykk og publikum, tilgjengelighet og relevans.
– Det kan gis tilskudd til gjennomføring av offentlige kulturarrangementer der ordinært billettsalg og andre inntekter fra arrangementet som følge av publikumsbegrensninger ikke vil gi et tilstrekkelig inntektsgrunnlag for gjennomføring av arrangementet.
– Det legges til grunn samme avgrensning av begrepet «kulturarrangement» som i gjeldende kompensasjonsordning for arrangører i kultursektoren. Det forutsettes at søker/ arrangør honorerer involverte underleverandører og rettighetshavere i samsvar med ordinære inngåtte avtaler.
– Arrangementene skal være tilpasset den til enhver tid aktuelle situasjon når det gjelder publikumsantall, avstandskrav og muligheter for gjennomføring.
– Aktører som er registrert i Frivillighetsregisteret, aktører som har mottatt midler fra en av Kulturdepartementets andre kompensasjonsordninger til det aktuelle arrangementet, og aktører som mottar mer enn 60 prosent av sine inntekter fra det offentlige, vil ikke kunne motta tilskudd fra ordningen. Kommunale kulturhus og kinoer skal kunne søke selv om de er organisert som en del av kommunen.
– Ordningen skal raskt kunne nedskaleres og avvikles, dersom smittesituasjonen endrer seg og gjeldende smittevernrestriksjoner oppheves.

Fri Fagbevegelse og Dagsavisen har skrevet om opposisjonen og kulturarbeiderforbundet CREO sin motstand mot frilans/enkeltperson-foretak-støtte, fordi de mener det vil ramme store deler av kulturfeltet. Stimulansmidlene er ment å ta over for den såkalte kompensasjonsordninga – du kan lese mer om hva den skal være her. Rammen for midlene er på 900 millioner kroner, har kulturminister Abid Raja meldt tidligere i høst.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.
Digitale festivaler og konserter

Stillinger

Produsent

Nordlysfestivalen

Eksamenskonsulent (førstekonsulent)

UiB – Fakultet for kunst, musikk og design (KMD)

Førstekonsulent (50%) i studieseksjonen

UiB – Fakultet for kunst, musikk og design (KMD)

Rådgiver/ saksbehandler

Asker kulturskole

Visuell kunstlærer

Indre Østfold kulturskole

Rektor

Rana kulturskole

Dagleg leiar

Storfjord Kulturhus SA

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev