Prosjektkoordinator i Samspel, Eva Omagbemi (Foto: Jenny Mark Ketter)

Samspel skal skape et nytt turné-Sverige

Musikkutredningen ”Samspel” svarer på hvordan Sverige kan sikre en levende musikkscene i hele landet, i flere sjangre – noe som har vært et savn siden svenske Rikskonserter ble lagt ned i 2010.

Kalender

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 17:00

Oslo

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 19:00

Oslo

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 21:00

Oslo

In Dulci Jubilo

10/12/2023 Kl. 18:00 - 19:30

Oslo

Sverige har savnet en nasjonal turnéordning siden Rikskonserter ble lagt ned i 2010. Musikkutredningen «Samspel» foreslår konkrete tiltak for å samle og styrke den levende musikkscenen i landet.

”Samspel” ble presentert i Stockholm 14. juni. Utredningen har som formål å skape holdbare modeller for fremtidige turnéstrukturer over Sveriges regiongrenser og styrke forutsetningene for en levende musikkscene i hele landet, melder MAIS, Musikarrangörer i Samverkan, som står bak utredningen.

Oppdragsgiver for «Samspel» er Statens Musikverk i Sverige, som satte i gang arbeidet i 2017. Med presentasjonen av utredningen ble prosjektet «Samspel» avsluttet.

I løpet av tre år har tre nasjonale pilotprosjekt blitt gjennomført: TrePlus, FasTour og TurnéFest. De ulike aktørene i musikklivet – arrangørene, musikerne og de regionale musikkinstitusjonene – har i perioden ført en kontinuerlig dialog.

– Det har vært vanskelig for Sveriges produsenter og musikkarrangører å legge til rette for turneer over regiongrensene ettersom hver region har sin egen kulturplan, og siden incitament til å samarbeide over regiongrensene mangler, forklarer Eva Omagbemi, en av «Samspel»s to koordinatorer. – Dette har ført til færre turneer, og i til sist er det publikum det går ut over, sier Omagbemi.

«Samspel» presenterte et tredelt forslag til løsning:
• Samspelverket – et nasjonalt nettverk forankret i RMS (Regional Musik i Sverige), med fem nasjonale programråd fordelt i storregionene nord, sør, midt, øst og vest. De skal ha fordypningsansvar for hvert sitt sjangerområde: kunstmusikk, jazz, pop & rock, folk & verdensmusikk, crossover & øvrig. Representanter fra det frie musikklivet og fra de regionale institusjonene skal være del av nettverket, med oppgave å hente fram artister som tilbys landets arrangører til en subsidiert pris.

• Snøballeffekten – et økonomisk støttesystem finansiert med statlige midler som stimulerer arrangører i det frie musikklivet til å ta egne initiativ till turnésamarbeid over regiongrensene. Støtten øker proporsjonalt med hver nye medarrangør som slutter seg til på en turnérute, opp til et visst tak.

• Turnéverktøyet Samspel: En frittstående digital plattform som skal oppmuntra till samarbeid mellom musikkarrangører, som gjennom verktøyet kan legge opp egne turneer og/eller slutte seg til pågående turneer. Verktøyet er allerede i bruk.

Prosjektkoordinator Peter Pontvik er fornøyd med resultatet av «Samspel», forteller han i meldingen.

Prosjektkoordinator Peter Pontvik (Foto: Iman Khayyatan)

– Dels ser vi en langsiktighet og holdbar struktur gjennom at både det frie musikklivet og de regionale institusjonene er del av løsningen og at de samarbeider, og dels at «Samspel» allerede har fått en struktur for fortsettelse. Et av våre mål var at prosjektet ikke skulle bli en skrivebordsløsning som dør ved prosjektslutt, sier Pontvik.

Les mer om Samspel her, hvor du også finner den komplette sluttrapporten.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.