© Linn Carin Dirdal

Fritt frem

KOMMENTAR: Ballade overlever hvis bransjeorganisasjonene vil, skriver Ballades redaktør.

Kalender

BYOHP: Numinous Beginnings

28/11/2020 Kl. 12.00

Vestland

Kampenjazz Lyder Røed kvintett

29/11/2020 Kl. 20:00

Viken

Kim, alle klokker

06/12/2020 Kl. 18.00

Oslo

Cikada – Ultima 2020

19/09/2929 Kl. 16.00

Oslo

I skrivende stund er det ingen realistiske alternativer som ligger til grunn for at Ballade kan fortsette driften i 2013, ifølge styreleder i MIC, Svein Skarheim.
Les intervju med Skarheim: [link id=68195 title=»Ballade avvikles«]
Ikke tilstrekkelig vilje til videreføring
Litt om prosessen. Sommeren 2012 [link id=67703 title=»besluttet Kulturdepartementet»] at MIC Norsk musikkinformasjon og Music Export Norway skulle slås sammen og bli til Music Norway fra 1. januar 2013. Det ble samtidig klart at Ballade ikke skulle være en del av Music Norway, og styret i Music Norway fikk mandat fra Kulturdepartementet til å finne en alternativ organisatorisk løsning som kunne fungere som utgiver for Ballade fra 2013.
Høstens prosess har virket lovende og meldingene som har blitt formidlet til Balladeredaksjonen underveis har gitt tro på at én eller flere eiere av «nye» Ballade fra 2013 var realistisk. Styret i Music Norway mente også at det var viktig for organisasjon at Ballade ble opprettholdt, og ville støtte Ballade med inntil 500.000 kroner i 2013, forutsatt at noen andre stod for drift og tok ansvar for hovedfinansieringen.
Imidlertid har prosessen dratt ut, deadliner har blitt forskjøvet, og tidlig denne uken konkluderte styret i Music Norway med at det ikke fantes tilstrekkelig vilje blant organisasjonene de har forhandlet med til å drive Ballade videre. Anbefalingen til MICs styre ble derfor å avvikle Ballade.
Følg Ballade på Facebook
Midler, men ikke nok
Parallelt med denne prosessen har Ballade, i samarbeid med Kunstkritikk.no, Scenekunst.no og Barnebokkritikk.no, fått tilslag på prosjektmidler fra Norsk kulturråd med det formål å opprette og drive en ny tverrfaglig og redaksjonelt uavhengig nettavis. Denne skal utvikle kritikk og refleksjon rundt profesjonell kunstproduksjon som har barn og unge som målgruppe. Dette ville tilført Ballade både ressurser og en utvidelse av den eksisterende profilen.
I tillegg til dette finnes det på nåværende tidspunkt en annonseportefølje som har delfinansiert Ballade i flere år. Disse midlene alene er imidlertid ikke nok til å drive en nettavis av den kvaliteten Ballade har i dag.
Ballade har vært en uavhengig journalistisk plattform for debatt, meningsytring og kritiske refleksjoner for norsk musikkliv. Ballade har også maktet å løfte i utgangspunktet musikkinterne problemstillinger opp på agendaen i større medier og på den måten bidratt til å gjøre det musikklivet er opptatt av relevant for et bredere publikum.
Dette har vært en krevende prosess å navigere i, og det er svært beklagelig at verken Kulturdepartementet eller organisasjonene viser tilstrekkelig engasjement for å videreføre funksjonen Ballade har hatt fram til nå.
Følg Ballade på Twitter
Opp til organisasjonene
Jeg velger allikevel å holde døren åpen for at Ballade kan få en ny sjanse i 2013. Utgiver MIC Norsk musikkinformasjon opphører å eksistere fra 31. desember, men domenet og arkivet ligger der. Hvordan dette skal forvaltes er det fremdeles ikke tatt en avgjørelse på.
En eller flere organisasjoner i musikklivet har fremdeles anledning til å stille ressurser til disposisjon og lage et rammeverk som kan fungere som utgiver for Ballade.
Ballade har eksistert som publikasjon i flere forskjellige former og under skiftende omstendigheter siden 1977, og er en unik institusjon i norsk musikkjournalistikk. Papirutgaven var et samtidsmusikktidsskrift under Ny Musikk, mens nåværende versjon, Ballade.no, har eksistert siden 2000, og har fungert som en bredt orientert nettavis med MIC som utgiver. At MIC har prioritert å holde liv i Ballade fortjener all mulig honnør.
Nåværende Balladeredaksjon og undertegnede skylder alle tidligere redaktører, journalister og andre bidragsytere, samt lesere, annonsører, og ikke minst institusjonen MIC, en stor takk.
Siste publiseringsdag for Ballade er fredag 21. desember. Dette er ingen god måte å avslutte på. Håpet er at noen viderefører Ballade.
God jul og godt nyttår.
Carl Kristian Johansen er konstituert redaktør i Ballade.no

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Prosjekt-/medlemsansvarlig

Musikkforleggerne

Førsteamanuensis i musikkteori

Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis II i obo og engelsk horn

Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis II i eufonium

Norges musikkhøgskole (NMH)

Festivalprodusent

Oslo Jazzfestival

Produsent

Midtnorsk jazzsenter, Trondheim

Virksomhetsleder kultur

Eidsvoll kommune

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev