Riksscenen for hele landet

– Fristende å gå videre

TONO og de andre organisasjonene som gikk til sak mot Telenor for å stenge tilgangen til The Pirate Bay, bestemmer seg i neste uke for om dommen vil bli anket.

Kalender

Kampenjazz: Braid

20/09/2020 Kl. 20:00

Oslo

Crashkurs i Symfonisk Lytting

21/09/2020 Kl. 18.00

Vestland

Chansons Internationales

22/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Romantikk og Revolusjon

22/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Carl Kristian Johansen
Fredag kom dommen i Asker og Bærum tingrett. IFPI, TONO, GramArt og de andre organisasjonene som stevnet Telenor for retten, fikk ikke medhold i at kravet om at telekommunikasjonsselskapet må stenge sine abonnenters adgang til den svenske fildelingstjenesten The Pirate Bay.
Cato Strøm er direktør i TONO, som forvalter rettighetene til norske opphavspersoner. Han sier til Ballade at TONO kommer til å ta stilling til om dommen i tingretten skal ankes oppover i systemet i begynnelsen av neste uke. Telenor varslet at de ville anke dersom dommen gikk i deres disfavør.
Strøm og TONO er tilfreds med at dommeren sier at saken er vanskelig og at rettsgrunnlaget på området er for dårlig i Norge.
— Det bekymrer oss voldsomt. Det stiller spørsmål ved om regjeringen har implementert opphavsrettsdirektivet korrekt i 2005, mener Strøm.
Strøm mener at tingretten nesten spiller ballen over til lovgiver, som er Stortinget, og at den langt på vei sier at det må gjøres noe på lovgiversiden grunnet rettighetshavernes behov for et klart regelverk.
En revisjon av Åndsverkloven er lovet av kulturministeren i over ett år, og Strøm vet at dette arbeidet pågår i Kulturdepartementet.
Han mener det vil være naturlig om departementet med denne dommen i hånden, ser gjennom om det de har gjort tidligere er korrekt.
I følge Strom har TONO fått tilbakemeldinger som hevder at dommen er feil. Professor Olav Torvund ved Universitetet i Oslo skriver i sin blogg at han ikke er enig i rettens resultat, og at det burde vært avsagt kjennelse for å stenge tilgangen til The Pirate Bay.
— Det er selvfølgeig fristende å gå videre for å vite med sikkerhet hva norsk rett på området er i dag. Inntil videre må vi legge tingrettens dom til grunn og si at vi langt på vei er rettsløse, sier Strøm.
Last ned rettens kjennelse.

Stillinger

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Kantor

Ulstein kyrkjelege fellesråd

Direktør kultur og folkehelse

Trøndelag fylkeskommune

Seksjonssjef Den kulturelle skolesekken

Innlandet fylkeskommune Kultur

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev