Skriver om countryens stigende stjerne

Forskere ser på countrysjangeren med klassebriller.

Inspirasjoner: Claudia Scott velger Alf Prøysen

Claudia Scott hadde sine første leveår i England. Da hun flyttet til Norge var det én person som inspirerte henne mer enn alle andre: Alf Prøysen – og det var takket være Barnetimen.