Platecover Levende bandasjer - Jørn Simen Øverli synger Vysotskij

Kulturbudsjettet: Norsk Komponistforening på banen

Norsk Komponistforening sendte sist fredag ut et brev til Stortingets komité for Familie, Administrasjon og Kultur. Her uttrykker Norsk Komponistforening sin beklagelse over nedskjæringene til Norsk Kulturfond og Fond for lyd og bilde, og mener at dette blant annet vil føre til færre nye verker av norske komponister, og at mindre norsk musikk blir innspilt.

Kalender

Opera for barna: Mozart som barn

23/05/2024 Kl. 17:00

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

25/05/2024 Kl. 19:00

Oslo

New York? New York?! Here we go again

25/05/2024 Kl. 17:00

Oslo

I det nå åpne brevet til Stortingskomitéen heter det:

Vedrørende Regjeringens forslag til statsbudsjett

Norsk Komponistforening vil i anledning regjeringens fremleggelse av statsbudsjettet med dette be om et snarlig møte for å belyse vilkårene for det profesjonelle musikklivet i Norge, samt å diskutere betingelsene for nyskaping med tanke på bygging av et nytt operahus i Norge.

Norsk Komponistforening har med beklagelse registrert at Kulturdepartementet i årets forslag til statsbudsjett hverken har hevet antallet nye arbeidsstipend til kunstnere, eller lagt inn føringer for hvordan disse skal fordeles kunstnergruppene i mellom. I et brev til Stortinget datert 24.2.00 påpekte vi hvor uheldig dagens ordning slår ut både i forhold til skapende musikkunstnere spesielt og profesjonelle musikere generelt. Sett i lys av tidenes største kulturpolitiske satsning noensinne, bygging av et nytt operahus, er dette etter vår oppfatning lite fremtidsrettet politikk. Norske komponister og musikere er selve garantistene for at en slik satsning vil lykkes. Dette forutsetter imidlertid en målrettet kulturpolitisk strategi i form av flere arbeidsstipend til komponistene av kunstmusikk som er de eneste som er i stand til å gi et nytt operahus et nyskapende innhold.

Vi er levende opptatt av at Den Norske Opera gis muligheter til å fornye seg, og er derfor glade for at departementet i sitt budsjettforslag har vektlagt nettopp dette i forbindelse med en økning i bevilgningene til DNO. Vi er imidlertid opptatt av at satsningen på Operatoriet (se vedlagte brosjyre) formaliseres som en del av Operaens ordinære drift, enten ved en direkte øremerking av midler til prosjektet eller en sterkere politisk føring fra Stortinget. Vi er også opptatt av at DNO gis muligheter til å finansiere flere nye verk av norske komponister.

Vi finner det meget betenkelig at departementet har funnet inndekning til sine prioriteringer ved å skjære ned i midler til fri kunstskaping med tilsammen 9 millioner (kutt med 4 millioner til Norsk Kulturråd og 5 millioner til Fond for lyd og bilde, tidligere Kassettavgiftsfondet). Dette er en prioritering som vil skade det ikke-institusjonelle musikklivet, og som blant annet vil føre til færre nye verker av norske komponister og at mindre norsk musikk blir innspilt. En manglende økning på tilskuddet til frie sceniske grupper vil i tillegg svekke uavhengige produksjonsmiljøer innen opera, og føre til at færre nye norske operaer blir oppført. Igjen en politikk som er lite visjonær med tanke på de utfordringer som vi står overfor innen dette feltet.

Vi ser frem til et konstruktivt møte.

Med vennlig hilsen

Norsk Komponistforening

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.