Arve Tellefsen

– Arve Tellefsen er vår tids Ole Bull

Søndag ble Ole Bull-prisen delt ut for første gang. Prisen er på 50 000 kroner, og ble tildelt Arve Tellefsen for hans store innsats for å foredle Ole Bulls kulturarv. Den nystiftede prisen har som formål å opprettholde og øke interessen for Ole Bull, hans virke som musiker og komponist, samt anspore nye generasjoner til å videreføre den musikkarv han representerer. Det er MusicaNord som har nedsatt en jurykomitè til å utpeke en verdig kandidat.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Ole Bull-prisen skal utdeles til en fortjent person som gjennom sitt arbeide i toner, ord, bilder, utgivelser eller innspillinger, eller gjennom annen innsats har markert og formidlet Ole Bulls navn og historie i og utenfor Norge.

Arve Tellefsen fikk overrakt prisen i forbindelse med en festaften i Ole Bulls villa Lysøen søndag kveld. Den fantastiske eiendommen ble bygget i 1872/73, har hatt status som museum siden 1984, og ble i sin tid skjenket av Bulls datterdatter Sylvea Bull Curtis til Fortidsminneforeningen.

Arve Tellefsen opptrådte også selv denne kvelden, og har ellers gjort en konsert sammen med pianist Håvard Gimse og Trondheimssolistene under årets utgave av Festspillene. Denne forestillingen fant sted i Grieghallen, lørdag 22. mai, og bød bl.a. på verker av Egge, Schnittke og Kilar.

I juryens begrunnelse for prisutdelingen finner vi bl.a. følgende formulering:

«Arve Tellefsen er vår tids Ole Bull. Ikke bare som utøvende og glimrende musiker, men også i kraft av den ånd han har formidlet Ole Bulls budskap i. Tellefsen har gjennom flere tiår lagt sin sjel i å foredle Ole Bulls kulturarv, og dette er utført i en bred musikalsk sammenheng og forståelse for de verdier Ole Bull formidlet.»

I den forbindelse kan vi også nevne at dokumentarfilmen om Ole Bull, som vil bli Norges dyreste i sitt slag med en prislapp på omkring åtte millioner kroner, nærmer seg ferdigsstillelse. Filmen skal først settes opp på vanlig kino, hvorpå det også vil bli lagd en fjernsyns- og en DVD-versjon, melder NRK.no. Det er festspillmusiker Henning Kragegrud som fremfører Ole Bulls musikk i dokumentarfilmen.

Arve Tellefsen ble i april tildelt årets Fartein Valen-pris, som ble overrakt ham av kulturminister Valgerd Svarstad Haugland. Også i den forbinbdelse ble Ole Bulls navn og store påvirkning understreket.

— Gjennom komponistane Edvard Grieg, Harald Sæverud, Geirr Tveitt, Ole Bull og Fartein Valen forvaltar Hordaland ein stor kulturarv. Ingen andre fylke har så mange komponistheimar innan grensene sine, sa kulturministeren blant annet.

Ole Bull ble født i Bergen i 1810. Alt som barn viste han utpregede musikalske evner, og alt som tiåring vakte han hjemlig oppmerksomhet som fiolinist. I midten av tyveårene hadde han vunnet europeisk berømmelse som virtuos i klasse med Paganini, han vakte betydelig oppsikt på det nordamerikanske kontinent, og var en av de fremste bidragsyterne til at nasjonen Norges navn igjen ble plassert på verdenskartet.

I Bergen opprettet Ole Bull i 1850 det første norske teater. Hans neste mål var et norsk musikkakademi, men det skulle gå nesten hundre år før en slik institusjon ble etablert her hjemme. Interesserte kan lese mer på nettsidene http://www.lysoen.no/OleBull.htm.

Stillinger

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev