Vi må ta innspillene fra bransjen på alvor

INNLEGG: Skal musikkeksporten økes ved hjelp av eksisterende midler, må vi justere de virkemidler vi har. Det omfatter også reisestøtten, skriver Music Norway.

Kalender

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

Vinylens Verden

19/09/2020 Kl. 18.00

Rogaland

El Muro Tango & Omar Mollo

19/09/2020 Kl. 21.00

Oslo

Kampenjazz: Braid

20/09/2020 Kl. 20:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Denne uken [link id=68300 title=»skrev MFO et brev «]til Utenriksdepartementet og Kulturdepartementet, hvor de klager på prosessen med å endre reisestøtteordningen. Dette er Music Norways svar.

Den internasjonale reisestøtten for det norske musikklivet, som forvaltes av Music Norway, finansieres av Kulturdepartementet og Utenriksdepartementet, med henholdsvis 4 og 3,2 millioner kroner. Midlene fordeles fire ganger i året, og forvaltes av et eksternt fagutvalg opprettet av Music Norway.

Neste uke annonserer Music Norway, sammen med Utenriksdepartementet og Kulturdepartementet, de nye retningslinjene for reisestøtten. Dette er et resultat av en lang prosess som ligger flere år tilbake i tid. Målet har vært å komme frem til gode kriterier, en administrativ forvaltningsmodell og et relevant fagutvalg til en støtteordning med formål om å styrke norsk musikkeksport og annen utenlandsprofilering. Ved opprettelsen av Music Norway ble det naturlig både å fange opp elementet med å styrke den næringsmessige musikkeksporten, samtidig som man vurderte den nye støtteordningen sammen med reisestøtten MIC allerede forvaltet på vegne av UD.

Struktur gir bedre fundament
Vi har forståelse for at MFO kjemper for sine medlemmer, musikerne. Vi har samtidig respekt for at det er mange andre som har behov for tilskudd for å bygge opp sine virksomheter, som støtteapparatet, komponistene og låtskriverne. Vi tror at muligheten for å bygge strukturer rundt artistene vil gi artistene et bedre fundament å bygge sin internasjonale satsing på. Internasjonalt konkurrer vi ikke bare om den musikalske oppmerksomheten, men også om kompetansen hos støttespillere, som management, produsenter, labler og agenter. Det må legges til rette for at de ordninger vi har per i dag tar dette på alvor.

Rapporteringene fra reisestøttemottakere som kommer inn i dag er ikke bare oppløftende. Antall publikum på konserter med norske artister i utlandet oppgis i mange tilfeller så lavt at det ikke kan oppleves som verken oppmuntrende eller inspirerende for artisten. Kan vi bidra til at de har et profesjonelt støtteapparat som kan langtidsplanlegge og forvalte pengene sine enda bedre, så vil vi legge til rette for at det finnes kompetanse på hjemmebane.

Ingen føringer
Vi må ha to tanker i hodet samtidig. Jeg tror at vi vil få bedre søknader, bedre planer og mer engasjement ved å åpne for nye søkergrupper i reisestøtten. Vi har jobbet lenge og godt med å få dette på plass, og jeg mener vi er forberedt. (Angående datoer og søkefrister: ca. 85 prosent av søknadene kommer inn de siste dagene før fristen (1. juni). Dette betyr også at de «vanlige» søkerne (artistene) har bedre mulighet og lengre søkefrist, ettersom de søker som før. Det er bare de nye gruppene av søkere som i denne omgang får en relativt kort søkefrist.)

Det legges ikke føringer i fagutvalget på fordeling av midlene i forhold til søkegruppene. Men jeg forventer at reisestøttebeløpene til de nye søkerne blir atskillig lavere enn for band på internasjonale turneer. At vi kommer i gang med ny ordning før potten eventuelt økes, tror jeg bare vil gi oss mye og nyttig erfaring å ta med underveis. Det må oppleves som at dette er en prosess og at dette er et ledd i å finne virkemidler som skal bidra til å bygge infrastruktur rundt våre kreative næringer. Nå har det foreløpig ikke vært mulig å øke innskuddet, men vi har jobbet med de muligheter vi har – vi skal øke musikkeksporten med eksisterende midler.

Konstruktivt med debatt
Et annet viktig poeng for oss har vært å synliggjøre bransjestøtte via stikk.no, samt forvalte dette i et eksternt fagutvalg. Det er en ryddig prosess, hvor alle som søker blir offentliggjort. Det finnes mange talenter i Norge, både blant artister og managere. Dette er et tiltak for å legge til rette for å etablere et godt, profesjonelt norsk musikkliv med internasjonale ambisjoner – slik at både kompetanse og verdiøkning tilbakeføres til Norge.

Jeg håper at vi på sikt finner muligheter for å styrke en god og nødvendig ordning. Det finnes både ideer og muligheter, og dette er en felles kampsak både for MFO og Music Norway. At det blir debatt underveis, opplever jeg som nødvendig og konstruktivt for hele musikklivet.

Kathrine Synnes Finnskog
Direktør, Music Norway

Stillinger

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Kantor

Ulstein kyrkjelege fellesråd

Direktør kultur og folkehelse

Trøndelag fylkeskommune

Seksjonssjef Den kulturelle skolesekken

Innlandet fylkeskommune Kultur

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev