Åse Kleveland - Tor Inge Akselsen (Foto: Jan Lothe Eriksen/NFD)

Regjeringens handlingsplan for kultur og næring: Satser 50 millioner på nye tiltak

I går la regjeringen frem Handlingsplan for kultur og næring som et tverrdepartementalt samarbeid mellom Nærings- og handelsdepartementet, Kommunal og regionaldepartementet og Kultur og kirkedapartementet. Regjeringen setter av 50 millioner til tiltak på dette området, og legger vekt på å bygge kompetanse og utvikle møteplasser for næringsliv og kulturrelatert virksomhet. – Ikke som erstatning for kulturpolitikken, men som et tillegg, presiserte kulturminister Trond Giske under pressekonferansen i går.

Kalender

Cikada RBK + EAU

23/10/2020 Kl. 18:30

Oslo

Ivan Mazuze Band

24/10/2020 Kl. 19:00

Viken

Kampenjazz: Skarbø Skulekorps

25/10/2020 Kl. 20:00

Viken

Karethe Eriksen // Hos Solveig

31/10/2020 Kl. 19.00 og 21.30

Viken

Av Jan Lothe Eriksen

Inkludert i disse 50 millionene er den ene millionen over Kulturdepartementets budsjett til støtte for arrangører og klubber på rockområdet som Norsk rockforbund har fått til forvaltning. Innspillet fra Samstemt! om oppbygging av regionale sentra innen pop, rock jazz og folkemusikk er ikke kommentert i handlingsplanen.

15 millioner kroner i Innovasjon Norge øremerkes til nyskapende prosjekter innen kultur og næring i 2007.

Kulturministeren la under fremleggingen i går vekt på at denne satsingen ikke er noe som kommer i stedet for kulturpolitiske tiltak. Denne satsingen på kultur og næring kommer i tillegg til Kulturløftet:

— Kulturnæringene utgjør 3,5 prosent av brutto nasjonalproduktet, noe som er større enn mange av de tradisjonelle næringene i landet. Og kulturnærinmgsområdet er en av de raskest voksene sektorene, minnet Trond Giske på.

Music Export Norway på statsbudsjettet?

Han la stor vekt på at det er forskjell på kultur- og kunstvirksomhet som trenger støtte, og kulturnæring som i prinsippet skal klare seg innenfor et marked. Han sa videre at departementet for neste år ville arbeide for å få Music Export Norge inn på stabil plassering i statsbudsjettet.

Giske presiserte at en i arbeidet med kultur og næring måtte være nøye på at kunstnernes rettigheter må ivaretas:

— Vi er opptatt av at kunst og kunstrelaterte produkt må være lett tilgjengelig for forbrukerne, men samtidig må vi sørge for at rettighetshaverne får vederlag for bruken av sine verk.

Regjeringen er opptatt av at en gjennom denne satsingen skal styrke kunstnernes muligheter innenfor ulike næringsområder, og at det i tilknytning til dette blir viktig å styrke den forretningsmessige kompetansen hos dem som ønsker å etablere bedrifter innen kultur og kulturbaserte næringer. Det er blant annet lagt opp til et kompetanseprogram i Innovasjon Norge, Fram Kultur, der Norsk folkemusikkformidling nå deltar.

I debatten og høringsprosessen som var for et år siden, under Stortingets behandling av Kultur/næring-meldingen (Stortingsmelding nr 22, 2004-2005), kom det frem mye frustrasjon fra kultur- og kunstorganisasjoner om manglende kompetanse på kulturområdet i Innovasjon Norge. NFD skrev blant annet i sitt høringsnotat:

— Det er behov for vesentleg styrking av Innovasjon Norge sin kompetanse på feltet gjennom oppretting av ein særskilt avdeling for kunst- og kulturbasert næringsverksemd.

På spørsmål fra NFD under pressekonferansen i går kom det frem at det ikke var satt av særskilte midler for styrking av kompetansen på dette området innenfor Innovasjon Norge.

— Når Næringsdepartementet ber om satsing innen et bestemt område fra Innovasjon Norge, forutsettes det at kompetansen styrkes, svarte næringsminister Dag Terje Andersen.

Treårig samarbeid mellom Statnett og Rikskonsertene

Under pressekonferansen i går fikk vi også presentert et nytt samarbeid mellom Statnett og Rikskonsertene. Samarbeidet skal bidra til økt kjennskap og oppmerksomhet om Statnett og Rikskonsertene – overfor yngre publikum på større studiesteder, og bidra til økt rekruttering til Statnett.

Avtalen betyr at Rikskonsertene vil kunne arrangere to årlige turneer med ulike «internasjonalt anerkjente artister» til de 10 – 12 største studiestedene i landet.

Den økonomiske rammen for avtalen ble ikke opplyst, og hvem som skal på turne blir offentliggjort senere.

Artikkelen er bragt videre med velvillig tillatelse fra Norsk Folkemusikk- og Danselag.

denne siden kan man lese Regjeringens handlingsplan for kultur og næring.

Stillinger

Førsteamanuensis II i klarinett

Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis i musikkvitenskap

NTNU – Institutt for musikk

Kulturhusleiar

Sogndal kulturhus

Salgs- og publikumsansvarlig

Arktisk Filharmoni

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev