Arkiv

Brita Åse Norlemann

ISÁK: It šát duolmma mu

01/02/21

ISÁK-nammasaš joavkku nuppi skearru namma lea «Roasut». Dás váldet ovdan lossa fáttáid otná servvodagas, nugo áitagat, vahágat ja vuoittáhallamat. Joavkku njunuš, Ella Marie Hætta Isaksen ii leat čiegadan su nanu servvodatáŋgiruššama ja lea gearggus musihka bokte ain rahčat dehálaš áššiid nammii.

Gjennomherdet aktivist

01/02/21

Bandet ISÁK er klar med sitt andre album, «Roasut». Tematisk tar det for seg tap og trusler i våre liv og dagens samfunn. Frontfigur Ella Marie Hætta Isaksen er kjent for sitt store samfunnsengasjement, og er klar for nye kampsaker gjennom musikken.

Rawdna Carita Eira: Doaivva boahtteáigái

20/01/20

– Dieđusge lean mun maid rahčan sámi áššiid ovddas. Jus dan eat daga, de jávkat. Muhto lean válljen eará vuogi. Mu vuohki lea gaskkustit dieđuid vai diehtomeahttunvuohta jávkkašii ja ipmárdus lassánivččii.

Samiske Rawdna Carita Eira: Forsiktig optimist

16/01/20

– Javisst har jeg stått på barrikadene for det samiske. Vi kan ikke la være, for da forsvinner vi. Men nå velger jeg en annen måte. Min måte er å formidle kunnskap for å øke forståelse.

Stillinger

Kommunikasjonsrådgiver

Norsk musikkråd

Administrasjonssjef

Norsk musikkråd

Virksomhetsleder ved Kulturskolen

Fredrikstad kommune

Gitarpedagog

Sør-Varanger kulturskole

Produsent

Nasjonal jazzscene

Vokalpedagog

Horten kulturskole

Daglig leder

Norske Kulturarrangører (NKA)

Kantor/organist

Østre Halsen menighet