Tidsskriftet Ballade i det digitale bibliotekarkivet

Nasjonalbiblioteket har digitalisert en lang rekke årganger av musikktidsskriftet Ballade fra 1970-tallet og oppover, og gjort en gullgruve av musikk- og kulturhistorie tilgjengelig for alle.