Når hotellmusikerne spiller for fienden – Bristol Silence på turné

Hva så de, Øivind Berghs orkester, da de sto på podiet i hotellsalen og spilte tidsriktig dansemusikk? Hva tenkte musikerne, med sympatier for og mot okkupantene?

Når hotellmusikerne spiller for fienden

Hva så de, Øivind Berghs orkester, da de sto på podiet i hotellsalen og spilte tidsriktig dansemusikk? Hva farer igjennom hodene på musikere, uten eller med sympatier for og mot okkupantene?

– Her er Pariserkommmunen hovedpersonen

Fransk historie og splitter ny norsk musikk i ett. Etter fem år er den her, og tilgjengelig for alle: En digital opera med Pariserkommunen som hovedperson.