Nasjonal strategi for kulturfrivilligheten lansert: – Vi må leggje til rette for kulturlivet

Kulturfrivilligheita har aldri blitt løfta fram som eiget politikkområde slik til dømes idretten har, seier kultur- og likestillingsminister Trettebergstuen. I dag la regjeringa fram ein strategi for å styrke kulturfrivilligheita.

Hva gjør vi med frivillighetstørken på festivaler og spel i Frivillighetens år?

En sommer med festivaler og spel er over. En sommer med medieoppslag om fortvilte festivalsjefer og spelarrangører, som oppfordrer frivillige til å melde seg. Og om festivaler som erstatter frivillige med betalt arbeidskraft.

Kultur og frivillighet: Krever arenamilliard til inkluderende møteplasser for alle

DEBATT: Regjeringen må legge en milliard på bordet for å hjelpe kulturlivet og frivilligheten med å lage nye fellesskap. Det vil være den mest verdifulle milliarden vi investerer i år, skriver en rekke organisasjoner i musikk- og kulturlivet.

Bedre blodtrykk og konsentrasjon med musikk

I følge Norsk musikkråd bidrar det frivillige musikklivet med 15,8 milliarder kroner i målbar samfunnsnytte. Blant gevinstene er bedre helse.

Vi vil synge og spille og danse også i 2021

INNLEGG: Hvorfor er liten plass, dårlig akustikk, uegnede gulv, farlige scener, manglende lagerplass, vanskelig tilgjengelighet og mye støy fortsatt helt vanlige utfordringer for lokale lag, foreninger og profesjonelle utøvere i kulturlivet? Egnede lokaler er den viktigste rammebetingelsen for all kulturaktivitet, skriver styreleder i Musikkens studieforbund.