Ekteparet Milena Dratvova og Frantisek Veselka (Foto: NMI)

Minneord om Milena Dratvova (1944 – 2020)

Klaverprofessor Milena Dratvova gikk bort lørdag 5. desember. Her minnes tidligere kolleger og studenter ved Universitetet i Stavanger (UiS) henne.

Kalender

Operapub på Røverstaden

27/10/2021 Kl. 19:00

Oslo

Ensemble Allegria og Oslo Kammerakademi

30/10/2021 Kl. 14.00

Oslo

Lørdagsopera 30. oktober

30/10/2021 Kl. 15:30

Oslo

Det var med stort vemod vi mottok nyheten om at vår tidligere klaverprofessor Milena Dratvova er gått bort. Dratvova var i over tredve år knyttet til den institusjonen som begynte som Rogaland Musikkonservatorium og i løpet av hennes tid ble til Institutt for musikk og dans ved UiS, før hun gikk av med pensjon i 2006. En lang rekke av hennes studenter har gjort musikken og klaverspillet til sitt levebrød, og fyller i dag viktige roller i norsk og internasjonalt musikkliv.

Sammen med sin mann, vår første fiolinprofessor, Frantisek Veselka, sørget hun for at Rogaland Musikkonservatorium fikk et stykke sentraleuropeisk musikkultur i sin midte, og det av edleste karat. Da de kom til Stavanger som tsjekkiske politiske flyktninger i annen halvdel av sekstitallet hadde de allerede bak seg betydelige utøverkarrierer – hver for seg, men ikke minst i fellesskap.

Parets intelligente og finslepne musisering bar fremfor alt preg av fortolkningsmessig gjennomarbeidethet, dernest av store dynamiske spenn og en usedvanlig klarhet – som gjenspeilte både konsepsjonen og musikernes oppføringspraktiske ideal. Øverst i deres musikalske verdihierarki tronte en ytterst kultivert sans for klang, formproporsjoner og uttrykksmessig balanse. Konsertene med ekteparet Dratvova/Veselka inntar en gyllen plass i Stavangers konserthistorie, på grunn av deres både sjeldne standard og utsøkte programmer. Duoens tallrike CDer med alt fra Griegs sonater til moderne klassikere og et større antall verker av norske samtidskomponister fikk øyeblikkelig status som referanseinnspillinger, og er dessuten hedret som en pionerinnsats for et lite spilt repertoar.

Som pedagog var Dratvova ærlig, åpenhjertig, bestemt og stundom direkte i formen, men samtidig kunne alle merke en bakenforliggende mildhet og ikke minst et lett bevegelig musikersinn oppe i det tidvis stramme. Hun er som lærer blitt beskrevet som befriende usentimental, hvilket ikke sto i motsetning til at hun viste spontan og overstrømmende glede og entusiasme på vegne av studentene når de lyktes. De som nøt godt av hennes instruksjon vil i tillegg til en fjellstø pianistisk kompetanse, enorm repertoarkunnskap og velbegrunnede råd om den musikalske utforming gjerne også huske henne for en særegen og uforbeholden humor – som det riktignok kunne ta litt tid å komme på bølgelengde med.

Milena Dratvova var aldri kjennetegnet av store og utvendige fakter, som verken menneske eller musiker. Desto sterkere inntrykk gjorde hennes hjertelige anerkjennelser og varme smil, som alltid satt løst, og som vi kunne stole på var oppriktige til bunns.

Tidligere kolleger og studenter minnes Milena Dratvovas mangeårige og store innsats ved UiS i dyp glede og takknemlighet.

Olaf Eggestad,
tidligere leder av klassisk fagavdeling, Fakultet for utøvende kunstfag, Universitetet i Stavanger

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev