Kathrine Synnes Finnskog (Music Norway) til venstre, Gry Bråtømyr (Norsk jazzforum) til høyre
Kathrine Synnes Finnskog, direktør i Music Norway, til venstre. Her under den internasjonale festivalen Jazzahead i Bremen 2019, da Norge var festivalens fokusland. Norsk jazzforums leder Gry Bråtømyr til høyre. (Foto: Thomas Kolbein Bjørk Olsen, Berlinkontoret)

Koronasituasjonen: Music Norway justerer praksis for utbetalinger

Music Norway justerer praksis i retningslinjene for sine tilskuddsordninger som følge av koronasituasjonen.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

– Det er mange avlyste konserter og møter verden over, og det er ventet flere. Music Norway justerer derfor praksisen for utbetalinger så lenge situasjonen krever det. Derfor vil utbetalte reisetilskudd til konserter, turnéer og forretningsmøter, som blir avlyst av andre som følge av utbruddet, ikke kreves tilbakebetalt, melder Kathrine Synnes Finnskog, direktør i Music Norway, på organisasjonens nettsider.

– Søkerne har i all hovedsak hatt utlegg i forbindelse med konserten eller møtet, eventuelt betalt for reisen på det tidspunktet avlysningen kunngjøres, og ender da i en situasjon hvor de har store utgifter uten å få utbetalt honorar. Dette rammer de små selskapene og enkeltutøvere først, som havner i en krevende økonomisk situasjon. Det å få dekket noe av tapet gjennom å slippe å betale tilbake tilskuddet kan være til god hjelp for disse, sier Finnskog.

– Music Norway vil heller ikke kreve tilbakebetaling av midler til prosjekter som allerede er under planlegging og som må avlyses eller utsettes som følge av koronaviruset i perioden frem mot normalisering. Avvik fra prosjektsøknaden rapporteres i henhold til vanlige frister og skjemaer. Music Norway kommer ikke til å kreve tilbake midler som er brukt til å planlegge arrangementer, som besøksprogram ved festivaler som nå blir avlyst som følge av anbefalinger gitt fra myndighetene knyttet til håndtering av situasjonen rundt koronaviruset, fortsetter Finnskog.

For mottakere av arrangørtilskudd betyr dette at utgifter knyttet til formålet til ordningen kan føres mot tilskuddet.

– Music Norway vil vurdere flere tiltak, og støtter de anbefalinger som kommer fra de øvrige musikk- og medlemsorganisasjonene, herunder CREO og Norske Konsertarrangører, avslutter Finnskog.

Alle vurderinger er gjort i samråd med Utenriksdepartementet, presiserer Music Norway i saken.

Stillinger

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev