Statsbudsjettet: penger til nytt Griegakademi allikevel

Forprosjekt i Bergen blir henta opp igjen etter at SV har ferdigforhandla neste års statsbudsjett.

Moms, moms: Seier for frivillige organisasjoner

Trettebergstuen deler ut: Kompenser for moms til frivillige organisasjoner økes betraktelig.

Kulturbudsjettet 2022: Norsk jazzforum forventer et budsjett som vil styrke feltet

Fravær av satsinger, manglende langtidsperspektiver av pandemiens konsekvenser, beskjeden økning av kunstnerstipend og knappe indeksreguleringer gjør at forslaget til kulturbudsjett for 2022 ikke er noen optimistisk lesning, mener daglig leder i Norsk jazzforum, Gry Bråtømyr.

Kulturbudsjettet 2022: Norsk musikkråd skuffet over manglende midler til gjenoppbygging av musikklivet

– Krisen i musikklivet er på ingen måte over.