Astrid Kvalbein ny rektor ved Norges musikkhøgskole

I dag ble rektorvalget ved Norges musikkhøgskole (NMH) avgjort: Astrid Kvalbein er valgt til rektor og Eyolf Dale til prorektor for perioden 2021–2025.

Rektorval ved Norges musikkhøgskole, del 2: Lisbeth Wathne Svinø og Julius Pranevicius

– Vi må ha ei framtidig dimensjonering som bidreg til at NMH tek vare på samfunnsoppdraget sitt på best mogleg måte, og vi må tilby studier ut frå kva markedet treng. Rektorkandidat Lisbeth Wathne Svinø og prorektorkandidat Julius Pranevicius er opptekne av å sjå moglegheiter og gjere noko med dei, og av at det å praktisere kunst handlar om tryggheit til å uttrykke seg fritt.

Rektorval ved Norges musikkhøgskole, del 1: Astrid Kvalbein og Eyolf Dale

Rektorkandidat Astrid Kvalbein og prorektorkandidat Eyolf Dale er opptekne av at kunst og kultur skal bli verdsatt, av allsidigheit og mangfald, og av at utøvande og teorifag er betre saman – kanskje nett som dei.