Erik Hillestad utnevnt til ridder

Hans Majestet Kongen har utnevnt daglig leder i Kirkelig Kulturverksted, Erik Hillestad, til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.

– Vi heiser det hvite flagget og erklærer krig.

Vi slutter oss til resignasjonens store hær. Heretter legger Kirkelig Kulturverksted all musikken ut på alle kanaler fra utgivelsesdagen. Men vi har flere våpen på lur mot Goliat, skriver Erik Hillestad.