Tveegget honorarsats

– MFOs minstesats er en positiv målestokk, men er altfor lav i krevende prosjekter, mener Håkon Thelin.