Minimalistisk musikk og maksimal spilleglede

BIT20 Ensembles prosjekt Glimt – Oppleve skaper nye premisser for samspill og er et eksempel til etterfølgelse for aktører som ønsker at samtidsmusikken skal nå ut til flere.

«Taktus», musikeren og kildene

Hvordan kan kilder berike formidling av historisk musikk, spør Ruth Solveig Steinsland.