Bjellesauprisen 2020 til platebutikken Big Dipper

Big Dipper er et levende eksempel på at ny teknologi ikke nødvendigvis betyr at den gamle må forkastes. Tvert imot, Big Dipper har vist at verdens mest digitaliserte samfunn elsker fysiske skiver, heter det i begrunnelsen for tildelingen.