Det skulle blitt et dobbeltalbum i 2022 … Minneord Tommy Tokyo

En hedersmann er borte. Terje Pedersen skriver her om en musiker og et menneske han ikke kunne unngå å bli berørt av. De to jobbet sammen på syv plater og var i gang med den neste. Tommy Tokyo døde tirsdag morgen.