Minneord: So long, R. Murray Schafer!

Den kanadiske komponisten og forskeren gikk bort 14. august, 88 år gammel. Han var den første som brukte ordet ‘soundscape’, og en pioner innen akustisk økologi – forholdet mellom lyd, mennesker og miljø. R. Murray Schafer har hatt stor betydning i norske lydmiljøer, skriver komponist Knut Olaf Sunde i denne nekrologen i essay-format.

Å bryte med hverdagslyttingen

Hva er det Kjell Samkopf vil oss, spør Jøran Rudi.