Vi gjør mye, men må gjøre mer

Kulturrådet er positiv til Kulturtankens invitasjon om samarbeid for å få et mer mangfoldig kulturliv. Ber samtidig om flere innspill til konkrete tiltak.

Et ønske om mangfold

Kulturlivet vil, men får ikke inkludering helt til. I hvert fall ikke på institusjonstoppene. Innen frivillig, amatør- og popmusikken derimot, er det større muligheter for alle.