Bergens bransjebygger ser mot utlandet

Brak fyller 20 år. Målet nå er å skape et internasjonalt ledende musikkmiljø på Vestlandet.

Skal selv definere kompetansebehov

Denne uken møtes de regionale nettverkene for å diskutere sine nye retningslinjer.