Foreslår nye regionale kulturfond

Gry Bråtømyr i Arrangørforum mener at regionreformen gir muligheter for å tenke nytt, fremfor å splitte opp det nasjonale kulturfondet.

Kutt i driftstøtten til Samspill

Kulturrådet gir 25 prosent mindre i støtte i år, og varsler ytterligere kutt til neste år. Forklarer det med omfordeling. – Kulturrådet har valgt å gi oss en langsom død, sier Samspill.

Mål om profesjonelle honorarer

Kulturrådet: Forventer honorarer i tråd med avtaler, men har ikke en rolle ”som direkte kan påvirke forhandlingen mellom oppdragsgivere og oppdragstakere på musikkfeltet”.

Styrker Bodø, Tromsø og Trondheim

Fra Stortingets tilleggsbevilgninger til kor sender Kulturrådet over halvparten av midlene til miljøer i nord. – Vi er spent på om det er vilje i regionene til å bidra til finansiering til langsiktig virksomhet, sier Preben von der Lippe i Norsk kulturråd.