Solo Diarra, Amadou Diarra, Susanne Klerud og Frøydis Arntzen Dale fra forestillingen Jobe Foto: Ida Christine Standerholen

Kutt i driftstøtten til Samspill

Kulturrådet gir 25 prosent mindre i støtte i år, og varsler ytterligere kutt til neste år. Forklarer det med omfordeling. – Kulturrådet har valgt å gi oss en langsom død, sier Samspill.

Kalender

Samspill er interesseorganisasjonen for profesjonelle og internasjonale utøvere, bosatt i Norge. I følge deres nettsider er formålet ”å fremme mangfoldet innen musikk- og beslektede uttrykk, og utøverne av disse.”
 
Etter årets tildelingsrunde i Kulturrådets driftsstøtte kan det imidlertid se ut til at organisasjonen fases ut.
 
– Kulturrådet har valgt å gi oss en langsom død. Det betyr kutt på 25 prosent i driftstøtte i år, på et allerede lavt tilskudd. Og et enda større kutt til neste år, sier daglig leder Siri Kvambe i Samspill.
 
– Har dere fått noen forklaring fra Kulturrådet på kuttet?
 
– Vi har ikke hatt noe møte med dem ennå. Men den muntlige forklaringen vi har fått på telefonen er at vi ikke gjør det vi skal. De mener vi ikke er landsdekkende nok, og at vi fungerer for mye som en arrangør og for lite av noe annet vi ikke vet hva er ennå. Det henger ikke på greip.

Siri Kvambe Foto: Privat


 
Samspill fikk i følge Kvambe signaler allerede i tildelingen for 2016 om at Kulturrådet vurderte en utfasing av støtten.
 
– Vi har gjort mange endringer etter det, som det ser ut som de ikke har tatt med i beregningen, tror jeg.
 
– Din opplevelse er at de kutter på bakgrunn av gammel kunnskap?
 
– Det er litt uklart for oss hvorfor de vil kutte oss ut. Jeg har en følelse av at de ikke helt vet hva vi gjør, eller har forståelse for alt det arbeidet vi gjør, og derfor kutter oss ut på feil grunnlag.
 
– Vi sammenlikner oss med andre landsdekkende organisasjoner, som FolkOrg og Norsk jazzforum, som er mye større. Samtidig er vi mye mindre enn disse, og da er det en ganske krevende oppgave å være rundt i hele landet.
 
– Hvor stor spredning har dere per i dag?
 
– Hovedtyngden av medlemmene våre er i Oslo og Akershus. Men vi har også medlemmer og samarbeidspartnere i andre fylker. I 2016 hadde vi arrangement i åtte forskjellige fylker.
 
Hun mener at kuttet blir ekstra umusikalsk ettersom det nå kommer stadig flere innvandrere, og musikere med flerkulturell bakgrunn til Norge.
 
– Disse trenger vi å inkludere på en god måte. Og da trenger vi en organisasjon som Samspill.
 
På medlemsmøtet organisasjonen holdt i november skal dette også ha vært gjennomgangstonen fra medlemmene. Kvambe trakk særlig frem gode tilbakemeldinger på arbeidet med musikere for å gi dem bedre tilgang til å orientere seg i kulturfeltet i Norge.
 
– Er dere helt avhengige av støtten fra Kulturrådet?
 
–Ja, uten støtte til drift vil det være umulig å gjøre de oppgavene vi gjør i dag. Dette får store konsekvenser og vil i realiteten bety en nedleggelse av driften.

– Til neste år vil det være 20 år siden Samspill startet opp. Vi lever i en tid med store utfordringer der vi opplever at behovet for tverrfaglig kompetanse er større enn noen gang. Det er alvorlig om Kulturrådet ikke ser det som deres oppgave å jobbe for mangfold i kulturlivet. 

Preben von der Lippe Foto: Kulturdepartementet

Dialog om formål og rolle
Kulturrådet bekrefter at støtten til Samspill er kuttet. Slik svarer de på hvorfor:

– Driftsstilskuddet til organisasjonen Samspill for 2017 er redusert med 25 pr til 750 000 kroner, og det er gitt varsel om ytterligere reduksjon av tilskuddet for 2018. Samtidig er det gitt et økt tilskudd til arrangørvirksomheten til Samspill for 2017 med 400 000 kroner slik at det samlete tilskuddet blir 1 150 000 kroner. Rådet har på denne måten vurdert at deler av Samspills virksomhet faller inn under formålene til arrangørstøtteordningene på musikk. Vi vil ellers peke på at konkurransen om midlene i Kulturfondet er stor, og at rådet ikke har funnet rom for økning av rammen for driftsstøtteordningen for 2017, skriver fagansvarlig i musikkseksjonen Preben von der Lippe i Kulturrådet til Ballade.

Og forklare så at Kulturrådet ikke grunngir sine vedtak nærmere.

– Vi har dialog med tilskuddsmottakerne om deres formål og rolle i kulturfeltet.

– I hvor nær dialog med Samspill har dere vært i forkant av kuttet?

– Vi har hatt flere møter med Samspill i 2016 og dialogen vil fortsette i 2017, sier von der Lippe.

– Tenker dere at Samspill hører til under andre støtteordninger som for eksempel IMDI eller UDI?

– Kulturrådet vurderer tilskudd til Samspill ut fra sine formål om å arbeide for profesjonelle og internasjonale utøvere bosatt i Norge, og ut fra det arbeidet de gjør på musikkfeltet. Formålene til Samspill er relevante for formålene til Norsk kulturråd.

– Ser dere behov for en mangfoldsorganisasjon av den typen Samspill representerer?

– Ja, Kulturrådet vurderer formålene til organisasjonen som svært viktige og håper utøverne de arbeider for kan få flere oppdrag og utviklingsmuligheter på musikkfeltet.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.

Stillinger

Treblåslærer

Hemnes Kulturskole

Prosjektmedarbeider i Bodø

Musikkontoret Nord

Daglig leder

Sørnorsk jazzsenter

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev